THT - Tena Ho Tsaroanao

6 avril 2020 – Ny Filoha Marc Ravalomanana no vahinin'i Gascar Fenosoa sy Diamondra Andrianaivo:

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 20:39

6 avril 2020 – Ny Filoha Marc Ravalomanana no vahinin'i Gascar Fenosoa sy Diamondra Andrianaivo:

🤣Eéé, tamin'ny fifidianana anié, raha voalohany nareo, dé zahay faharoa é, raha tsy atao oé voalohany koh aza ... Sa tsy marina zany?? (Nihomehy ny iray trano) Hitanao zany?!!!

🤣Santionany fotsiny ireny bidons ireny fa tsisy dikany anie ireny é! Mila mahafantatra tsara fotsiny ny olona, fampianarana ireny, mila madio.

🤣Amin'ny situation exceptionnelle toy izao dia tsy maintsy manao formulation ana stratégie isika, na mamorona paik'ady: transparence, communication, objectif et solidarité.

🤣Izaho dia môdely fotsiny, mampiseho ohatra tsara aho. Fantatro ianareo fa niantso ahy hoe ho avy any. Fa izaho tsy afaka manoatra fa rehefa confinement dia ato antrano aho zay. Strict amin'izay discipline izay aho.

🤣Tsy ny vola no mifehy ny olona fa ny olona no mifehy ny vola. Aoka tsy ny vola no hibaiko antsika fa isika no mibaiko, hampiasa ny vola. Amiko, ny fiarovana ny aina no voalohany.

🤣Lé resaka vaksiny ... E e ee Aza ampidirina aty zany. Zah tsy te-hiresaka an'zany mihiiitsy. Tokony tsy avela hanao an'zany handrakandrana izany, eto lasa ny handrakandrana no betsaka. Tsika eto no hanaovan'ny olona cobaye amin'iooo ... Resaka be zany. Raha misy miteny any, dia izaho mihitsy, Marc Ravalomanana, président teo aloha, no miteny an'zany fa tsy tokony hanaovana test an'zany ny olona ... Asaaa? ... Fa raha sahy ianareo dia ataovy, fa zah aloha tsy sahy é

🤣Iza ny tsy mahalala an'i Ny Rado Rafalimanana rey olona a, na ny vavany ary, fa samy manana ny toetrany ny olona ka mba tokony jerena amin'izay angle positif nataony. Mba niezaka ihany izy ny nandeha nankany Ambatondrazaka ... Izy efa mba midehadehaka kely iny hoe izaho anie ka ambassa... dia mbola gadraina ihany izy. Lozaaa!!!

🤣Fanagadrana ny mpanohitra: Ny olona tena mahay indrindra dia ny olona mahay mi-rectifier ny tenany, mahay mi-rectifier izay erreurs nataony.
F. Mahatsiaro zany ianao fa erreurs ny nataonao?
V. Rehefa izay zany no ilainao dia erreurs zany ilay izy é.

🤣Mba mitenena ianao ry minisitry ny fahasalamana fa état d'urgence sanitaire anie izy ity fa tsy état d'urgence ana-communication é. Lé any amin'ny communication no lasa mitabataba managadra ny sasany ary, nefa .... lozaaa!!

🤣Afangaronareo ilay fitenenana hoe état d'urgence, ajanonareo eo fotsiny, kanefa hoe momba ny fahasalamana lé izy. Misy olona manana toerana ambony sahy miteny mihitsy, milaza hoe rehefa état d'urgence dia tsy misy intsony ny démocratie ... Fa ianao ve marary éé?!!! Sanitaire io fa tsy hoe état d'urgence politique na hoe misy rotaka eto, sanitaire, Noho izany, ilaina ny démocratie handresena lahatra ny olona.

🤣Ôtran'ny tsy tazatazana ny praiministra Ntsay Christian ao anatin'izay raharaha izao ... «Koh mihiboka izy koh, mihiboka koh izy. Lahy tokana anie ny aina e!».

🤣Fanagadrana mpanao gazety: Ianareo mpanao gazety no olona tena manahirana indrindra, satria indraindray ianareo namana, fa indraindray ianareo tsy namana mihitsy. Dé ny mpanao politika sahy miatrika mpanao gazety no tena mpanao politika; fa ny olona matahotra mpanao gazety no tena fadiranovana indrindra: inona indray zao no hanontanian'ity ahy avy eo? Inona ndray no hanontanian'lah anah refaveo? Satria nahoana? Satria tsy transparent izy.

🤣Amin'ity état d'urgence sanitaire ity ... ny mahavoa ny sasany dia heveriny ho izy irery no mahay lalàna. Ny sasany ary communication no asaina ataony, lasa mananaraotra be dia milaza lalàna foana ny ataony ao.

🤣Rehefa misy ny krizy ohatr'izao dia ny accord politique no ambonin'ny lalàna, ny fifampiresahana ambonin'ny lalàna.

🤣Amin'ity état d'urgence ity, olona iray, ny président an'ny république, no mahazo an'io autorisations io, fa amin'izao dia ny olona manodidina azy rehetra dia miteny daholo zay te-hiteny: adoboy any ... adoboy anyy ... Ô rey olona ééé!!! Raha mba ianao moh no alefa midoboka ary dé aôna???

🤣Hafatra apetraka: Diniho ihany ny ataonareo, fa ity fiainana ity –tsy hanome lesona aho akory– miodina izy 'ty. Ianao zao manindry, ianao zao manadoboka, ianao zao no mampiasa zay fahefana eo ampelatananao, fa mbola ho avy ny fotoana, ho avy indray ireny olona ireny.

🤣Tsy tia tanindrana - Raciste? Diso be izany. Amiko, rehefa olona dia olona (...) satria nomen'Andriamanitra fanahy maha-olona azy izy sy maha-izy azy. Ianareo no mahita, nahavita ny lalana nankany Diégo, dé nankany Tuléar, dé nankany Sud-Est iny aho. Izaho anie tsy mila tiavina é, ary tsy ilaina mitia azy, fa rehefa vitako ny écoles, mianatra ny 92% mpianatra zanaka malagasy, omeko zay ilainy izy hianarany, efa vitako ny nanome kubota tany amin'ny faritra Ambatondrazaka iny ... izay no mahafaly ahy. Tsy midongy mihitsy hoe tiàvo aho,

🤣Ary mba efa nifampiresaka na dia an-téléphone fotsiny aza ve ianao sy ny filoha teo aloha Ratsiraka @ izao valan'aretina izao? - - - Mbola tsisy, satria samy mbola mihiboka ao antrano daholo aloha izao. Mbola tsisy!

🤣Fanontaniana ENY sa TSIA: Aza antenaina ve ny hiverenan'ny Filoha Ravalomanana eo amin'ny fitondrana?
V. Science ny politique, arakaraky ny contexte, ka tsy hamaly aho na ENY na TSIA, Satria raha hamaly aho hoe ENY, dia potika sy miova daholo ny zavatra rehetra noresahintsika teto satria nen'lé rangahy 'ty zany dia tena toerana no tadiaviny. Raha hilaza aho hoe TSIA, dia ireo mpanaradia ahy no hilaza rehefa avy eo fa i président 'ty milaza fa antoko mpanohitra nefa jereo 'ty ataony!
F. Mbola tsy maka retraite izany?
V. Non, mbola ao tsara aho kah!!!

Source : Real TV

 


La langue française à Madagascar

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 01:34

DonAkafon’ny TAnora : Débat d’idées sur le thème:

Question d’actualité: La langue française à Madagascar - Ouverture sur le monde ou outil d’exclusion socio-politique et culturel ?

Mercredi 23 novembre 2016 à 16h00, au Chef Avenue Lounge du Café de la Gare, Soarano

Francophonisation à Madagascar, les chiffres: (selon L’Académie Malgache et le Communiqué du Sefafi de nov. 2016): 6% de la population maîtrisent le français; 15,87% pratiquent le français occasionnellement; plus de 90% des Malgaches ne parlent que le malgache; 0,57% de la population parlent uniquement le français.

Francophonisation et exclusion à Madagascar

La langue malgache en tant que langue nationale cherche encore sa place dans le système d’éducation, d'enseignement et de l’administration à Madagascar. L’utilisation du malgache dans ces domaines se heurte au manque de volonté et de détermination politique des dirigeants successifs à Madagascar. De son côté, le français, en tant que langue officielle, a pris une place prépondérante au sein de l’administration et dans le système d’enseignement malgache. Il est le principal outil de communication pour une très petite minorité de Malgaches car la population malgache est majoritairement malgachophone, seule une très minime partie maîtrise le français.

Les Malgaches francophones constituent en partie la couche des privilégiés à Madagascar. Ils détiennent les rênes du pouvoir politique et économique à Madagascar. Les élites politiques malgaches sont des francophones convaincus et pratiquants qui sont les concepteurs des politiques et stratégies de la francophonisation mise en œuvre à Madagascar. Ce sont les Malgaches francophones qui ont choisi de donner à la langue malgache son actuel rôle secondaire. Ils profitent largement de l’actuel système francophone installé à Madagascar.

La francophonie des Malgaches francophones ne se limite pas à la pratique de la langue française. C’est toute une culture, un système de valeurs et de comportements, c’est des stéréotypes, c’est une « position de classe », des visions. C’est une affaire d’intérêts économiques, culturels et politiques.

« Après 56 ans d’indépendance et de république, la réalité socioéconomique, politico-institutionnelle et culturelle à Madagascar est largement définie par les Malgaches francophones. Ces derniers contribuent à former des structures persistantes mais très résistantes aux luttes contre les inégalités sociales et à la pauvreté dans le pays », affirme Jean-Aimé Raveloson, Représentant Adjoint de la FES.

Le principal objectif de ce débat est notamment…

- de favoriser une prise de conscience des Malgaches francophones face aux inégalités sociales, à l’exclusion et la pauvreté extrême des Malgaches non francophonisés qui ne veulent peut-être pas se francophoniser,
- de faciliter les réflexions et les échanges sur les concepts, les stratégies et les pratiques de la francophonisation à Madagascar afin que les jeunes et le citoyen en général puissent en profiter et non plus la subir.
Se poser des questions

A travers ce Débat d’idées, selon Ludonie Velotrasina, YLTPienne et panéliste à ce Débat, «les YLTPiens incitent les citoyens, surtout les jeunes francophones, à se poser des questions sur le concept et les pratiques de la francophonisation à Madagascar»:

«Qu’est-ce la francophonisation et la Francophonie pour les Malgaches francophones?», «Qu’est-ce la francophonisation et la Francophonie pour les Malgaches non francophones », «Est-ce que le pays est prêt pour une francophonisation générale des Malgaches?» ou «Est-ce que la francophonie restera un outil exclusif de privilégiés?», «Les Malgaches francophones veulent et peuvent-ils contribuer positivement et efficacement à la lutte contre les inégalités sociales à Madagascar?», «Est-ce que les Malgaches francophones veulent et peuvent utiliser «leur» francophonie comme outil d’émancipation de tous les Malgaches?», «La francophonisation peut-elle être utilisée comme outil d’intégration pour la construction nationale à Madagascar ?», «L’ouverture sur le monde doit-il se faire dans l’exclusion des Malgaches non francophonisés», etc.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bureau Madagascar

1er Etage Immeuble Prestige, Lot II M91 TER D Antsahabe Antsakaviro


Ny fiaraha-monina Malagasy sy ny rafi-pitsarana nankatoaviny

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 15:11

Mety tsy hahaliana anao ity fa mba vakio vetivety dia diniho fa mampieritreritra.

Tena mba iriko mihintsy ianao handinika ny tantaram-pirenentsika ary hamantatra ireo karazana rafitra ara-piarahamonina Malagasy isan-karazany manerana ireo faritra maro eto amintsika.

Tena mampieritreritra ny zava-misy ankehitriny rehefa dinihina ary tsy vao haingana io fa nanomboka nidiran'ny vazaha mpanjanaka teto amintsika tany amin'ny taona 1896 tany ho any.

Talohan'io daty io anefa dia efa tafiditra teo ny vazaha Anglisy sy Frantsay ary niaran-niasa tamin'ireo Mpanjaka tamin'ireo faritra afovoany dia ny fanjakana Merina, sns. Hatrany dia efa niainga ny hoe hampianarina taratasy ny Mpanjaka sy ireo tandapa tamin'izany. Nanomboka nipetraka ny resaka taratasy izay ny Frantsay no nandetika an'io tao amin'ny zanaka atidohan'ny Malagasy ary izao iainantsika hatramin'izao. Nanomboka tany dia nipetraka ny fanambakana ny maro an'isa tamin'ny hoe: "mila taratasy ny zavadrehetra". Ny olana anefa dia maro ny Malagasy tsy mbola nahay taratasy hatramin'izany eny fa hatramin'izao aza. Iarahantsika miaina izany.

Talohan'ny taona 1895 dia tsy nilaintsika izany resaka taratasy izany kanefa nilamina ny fiarahamonina, tsy nisy ady lova, sns.

Aleo hazava fa tsy miteny aho hoe tsy ilaina ny tsy mianatra eto fa ny fomba hahafahanao mandinika ny tena tetika napetraky ny mpanjanaka teto amintsika.

Ankehitriny mila taratasy daholo ny zavadrehetra, kanefa maro ny mpiray tanindrazana niaina ireo lova nifandovana tamin'ireo razambentsika tany aloha dia ny atao hoe: "Teny nomena"! Taloha izay tenenina dia tanterahina ary ifampierana eo anivon'ny mpiray tanana ka lasa dina sy fitsipika toavin'ny daholobe. Tsy nisy olana fa dia milamina, na io resaka lova na resaka fananana.

Eto Madagasikara dia mbola maro ireo karazam-piarahamonina na foko tsy mila izany atao hoe: "rafi-pitsarana, na fifanarahana an-taratasy" fa izay voalaza sy nifanarahana ka nifanatrehan'ireo olobe na sojabe na lonaka na tangalamena na ampanjaka na filohan-taribahy, sns dia toavin'ny daholobe ary lasa fitsipika manankery tsy azo lavina.

Ohatra raha misy ady tany tsy ilaina fitsarana fa ireo ray amandreny voalaza ireo no misahala azy hoe iza no manana ny marina anatin'ity resaka ity.

Na dia tsy voarakitra an-taratasy aza io dia manankery hatrany ny lovan-tsofina hoe iza marina no tompon'ity tany ity na zavatra hafa. Misy foko maro eto amintsika tsy mila tribonaly na fitsaram-bazaha izany rehefa misy olana fa ry zareo ihany no mandinika sy mandamina azy, milamina ny tantara.

Maro manko ny olana mahakasika ny fananan-tany eto amintsika ka sao dia mila dinihina lalina ihany ireo fomba hahafahana mampanakery ka hampifandraisana amin'ny lalàna velona eto amintsika na rafitra hampidirana ireo sokajina ray amandreny na sojabe na lonaka na ampanjaka na filohan-taribahy, sns mba hahafahantsika mandamina fiarahamonina.

Izahay manokana izao dia anisany mbola manome hasina ny atao hoe: fati_drà na vaki_rà. Io moa dia fomba hanorenam-pihavanana vaovao amin'ireo olona izay tsy misy rohim-pihavanana amin'ny tena kanefa afaka mifandray tahaka ny mpihavana kibo iray. Mifandray ary mifanao adidy na ankasoavana na ankaratsiana.

Ny reniko manokana izao ohatra dia natsangan'olona tsy nisy fifandraisana ara-pihavanana taminy satria ny Dadabenay fati-dràn'ilay olona nanangana azy. Niaraka nandova amin'ny zanak'ilay ray amandreny nanangana an'i Mamako ny Mamako. Tsy misy olana fa vao maty ilay rangahy dia nifampizarandreo ny fananan'io ray amandreny io.

Tena milamina tsy misy taratasy fa dia manaiky daholo ny fiarahamonina hoe manana anjara izy ary azy io.
Antony dia satria voaporofon'ny fiarahamonina fa tena nifanorom-pihavananana ry zareo fony mbola teo ny ray amandrenibe.
Ny antony mahatonga ahy hiteny manko dia ny olana mitranga ankehitriny indrindra ny resaka fananan-tany, fanambadiana, sns izay miakatra tribonaly ary anambakana ny tsy mahay taratasy sy ny tsy manam-bola.

Ny Frantsay no tena nandetika io resaka taratasy io tamin'ny betron-dohan'ireo razantsika mba handroahana antsika amin'ny tanintsika.

Mba iriko hiverina ny fiarahamonina tena Malagasy tsy misy disadisa, tsy misy raorao, ary raha io no mbola niainantsika dia mazava fa tsy nisy kolikoly, asan-dahalo, jiolahy, sns!

Am-bava homana!

Barri Ralaivaoavy

 


Accident : Ny fototry ny olana dia 3

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 10:44

1) Zaza bado, fianarana tsizarizary, lasa jiolahimboto, mila miasa, chauffeur no mora atao indrindra ankoatry ny mangalatra sy mivarotena. Tsy manana moral ny ankamaroan'ireo, tsy mahalala vitesse, tsy mahay physique/dynamique, tsy mahay miévaluer distance/courbe, tsy manana présence d'esprit hoe mety hisy ifanena amiko na koa mety ampididoza ny filalaovako fiara be!
2)Controle qualité ana piece/controle visite technique gaboraraka. ohatra iray ity: misy durite de frein vita sinoa raha ampitahaina amn d'origine dia 3fois malemy. ka misy mipotsaka tampoka mahatonga ireny tapaka frein lava ireny ankoatry ny tsy fisian'ny frein de secours na frein a main izay tsy firaharahian'ny tompona fiara (négligeance tsotra izao)
3) Fanjakana/polisy/gendarme sy ny kolikoly: diso ny filàza hoe misy ny mpanome dia misy ny mpandray. olon'ny lalàna ianao ka mahalala ny tsy maha aradalàna izany noho ny mpanome izay tsy nianatra momba izany

Fehiny, isika mianakavy ihany no olana eto, ny fiaraha-monina malagasy io simba io, ary symptome ihany reny tranga isan-karazany ireny.
Fa iza moa reo jiolahimboto reo raha tsy mpiray vodirindrina amntsika ihany izay tsy nampintsika raha nitaraina ny raiamandreny hoe ts manambola ampianarana ny zanany
Fa iza moa reo polisy reo raha tsy havantsika ihany ireharehantsika amin'ny hafa rehefa manana ady amin'olona isika
Fa iza moa ny mpitondra antsika raha tsy novolavolain'ity fiarahamonina misy antsika ity ihany!
Fa iza moa isika? sao isika koa no maro mpanao zavatra tsy mendrika eto amin'ity Madagasikara ity?

Farany, Miaraka ory amin'ireo zay mana-manjo ary ny hafatro dia hoe hendre tsara isika Malagasy mba hahasoa antsika ihany izany ary indrindra tsy hay izay fotoana ialana eto amin'ity tany ity ka manaova ny marina hatrany.

 

Haja Andriam Rakotoarisoa tao amin'ny Facebook

 


POLICE GASY ARON’NY VOZONA HONO ???? ASA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 12:02

5 MINITRA TEO NO ELANELAN’NY NIALAKO SY NIVERENAKO TEO @ FIARAKO NY ZOMA 25 MARS 2016 TEO MANODIDINA NY @ 15H30 MN TETY (aleo tsy tenenina ny toerana), GAGA AHO FA MIVOHA NY VARAVARAN’NY FIARA ALOHA AVY AO @ ANKAVIA.


NIHAZAKAZAKA AHO, KANJO NONY NAHITA AHY MIHAZO NY FIARA LE OLONA TAO DIA NITSAOKA EFA NIARAKA T@ AUTO RADIO SY NY (BLOUSON-KO), NIANTSO ANTSO AHO HOE MPANGALATRA INY DIA NATSIPINY AMPOVOAN’NY ARABE NY ENTAKO SADY NATAONY HOE “IO NY ENTANAO”? TSY NAHOAKO IO ALOHA FA NOENJEHIKO IHANY LE IO KA TRATRA….
NENTINA TANY @ COMMISSARIAT DE POLICE IZAY AKAIKY TEO ILAY MPANGALATRA.


izaho: Namaky ny fiarako ito Chef , ito no tratra teny aminy (KARAZANA antsy sady Fanapotsihana varavarana fiara )
Ilay police (1): hay, madehana ianao mividy taratasy fotsy 2 dia ataovy ny fitoriana.
Izaho: Ok chef, reto ary le taratasy fitoriana sy taratasy fotsy 1.


Kelilkely……

Polisy (2) hafa ndray
Police (2) : Enao le nitondra an’ilay mpangalatra io ???
Izaho : Eny chef
Police (2) : Mandehana mividy taratasy fotsy 16 isa sy Paier carbonne 2 isa dia miakatra any ambony enao atao “ankety”.
Izaho: Ok chef, … reto chef le taratasy sy papier carbonne.
Police (2) : Eny ary …. Mipetraha ianao ….. ( manotanitany be eo izy)…. …. Vita ito zany dia @ alarobia @ 8h00 enao miverina fa “differe-na” izy @ zay.
Izaho: Eny ary misaotra chef.
Police (2): Eny ary fa dia mametraha kely aloha mba …….
Izaho : Hay….. iny ary e … (25 0000fmg)


Tonga ny alarobia omaly (30 mars 2016)


Police (2) : hay tonga enao? Itsy no manao ny “ differement” ka manomana 75 000 fmg eo mba ataondrizalahy frais sa enao no itondra azy taxi?
Izaho: aleoko kosa manome 75000 fmg kan…. (Dia nomeko ny 75 000 fmg)
Police (2): Eny ary fa eny @ fitsarana isika mihaona avy eo ..
Izaho: eny ary…. Veloma chef a, avy eo zany.


Teo @ accueil an’ilay commissariat indray.


Izaho : Izay zany chef fa vita iny zany fa any @ fitsarana indray hono.
Police (3) : Hay tsara zany fa angah enao tsy mba hametraka kely???
Izaho: Efa nametraka ao ambony aho chef hoe frais hono an.

Police (3) : Samy hafa ny any sy ny aty koa; hitanao fa misy riska be anie izaho no miandry azy ato @ cellule ato e…..
Izaho: Iny ary e ( sady lagy aho no nanome an ilay 25 000 fmg);


Lasa aho ao anaty fahasorenana tanteraka hoe zany ny eto Dago e, zany ny rariny ; sady efa ataonao ny asan’police misambotra mpangalatra no mbola ianao koa no miantoka ny taratasy (18 isa+papier carbonne) , ianao koa no miantoka ny sakafon’ilay mpangalatra tartar ao @ cellule, ianao koa no miantoka ny frais mankeny @ fitsarana ary tsy maintsy omenao vola koa ilay police eo @ accuelle.


Simb ny fiara + lany 125 000 fmg satria tratra le nangalatra + raha eny @ fitsarana re inona indray no tsy maintsy naloa eee? Sorena loatra aho dia tsy teny tsony.
ARON’NY VOZONA HONO ???? ASA

Nivoaka Facebook


RATSIMANDRAVA: NY AMBADIKY NY TANTARA. REVELATIONS

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 23:08

Raha vao tonga teo Amin'ny fitondrana ny prezida Tsiranana dia izao no zavatra nisy:
- tsy miantsy no créer-na ny corps dia ny gendarmerie nationale malagasy..izay tsy inona fa taranaky ny gardien des indigènes tany aloha...Efa nisy io fa mbola sous commandement ny officier frantsay.
Dia tetsy an-kilany koa dia nisy corps iray izay natao copie coller t@ny CRS frantsay dia tsy inona fa ny FRS izany.No rattacher-na @y police nationale izy io ka i André Resampa no natao lehibeny
Ny antony nananganana azy dia teo aloha ilay atao hoe anti-emeute izy io, saingy ny tena but dia ny hibalancer-na ny rapport des forces teo @ny corps militaires nisy teto madagasikara.
Dia tsy maintsy nitady olona ny president Tsiranana hatao 1er responsable ny gendarmerie nationale,ka i Ratsimandrava no affecter-na hiofana ho gendarme

rehefa nitondra ny grade de capitaine tao @ny armée malagasy,antony lehibe dia ireto:
- tsy nahatoky ireo officiers generaux sy officiers superieurs tao @y tafika i Tsiranana satriany ankabeazany dia avy eto anivon-tany avokoa ,
- i Ratsimandrava dia manana ascendant avy any anindran-tany avy any @ny faritry ny antesaka...(raha nanao fanafihana sy famapnadrian-tany tany atsimo atsinanana ny tafika nalefan'i Rainilaiarivony dia nitondra babo ka anisan'izany n zazavavikely izay maty ny ray aman-dreniny ka nisy mpitaritafika iray nalahelo dia nitondra io zazavavikely io taty antananarivo ka nitaiza sy nanabe azy ary nonina teny Ambohimalaza...io no loharano nipoiran'i Ratsimandrava)
Izay no nahatonga an'i Ratsimandrava raha nanao conference de presse izy indray mandeha ny taona 1974 rehefa somary nanahirana ny atmosphère teto Tanà sy tao @ny governemanta ka niteny hoe:..raha misy manohitohina ny merina dia homba azy aho satria misy rà merina mikoriana ato anatiko , raha misy mikitika ny avy any anindrana dia homba ny avy any aho satria misy rà avy any anindrana ato anatiko....
Io fisian'ny ascendant avy any anindran-tany io no nahatonga ny president Tsiranana nifidy azy manokana halefa hiofana ho gendarme tany Melun France...
Anton'izay dia izao: mba hisy rapport de force eo @y samy officiers eo @y gendarme sy ny armée malagasy fahizany...ka ny lehiben'ny FRS dia olona avy any anindran,ny mpibaiko ny gendarme dia misy rà avy any anindrana,ny mpibaiko ny tafika dia avy eto anivon-tany,sns....
Fa ny hita sy majorité tao @ FRS dia ireto olona ireto...betsaka ireo afrikana nanao miaramila tao @y tafika frantsay no nanambady vhv gasy ka niteraka dia niorim-ponenana teto, ka ny zanaky ny sasany dia lasa niditra ho FRS, ny sasany indray dia ry zareo mihintsy no niditra ho FRS satria rehefa vita ny service légal tao anatin'ny tafika frantsay dia somary sahirana satria raha hody any an-tanindrazana dia sahirana satria tsy manana fahaizana entina miasa, tahaka izany koa ireo gasy sasany indrindra ny avy any anindran-tany sy ireo mainty enindreny avy eto Tanà no lasa nanao FRS koa satria betsaka ihany no tsy dia lasa teo @y fianarana ka niditra ho FRS.........
..marihina aloha fa izao no zava-nisy....ny FRSia natao ho force de repression taty an-drenivohitra ,ny gendarmerie indray dia natao himater-na ny rebellion tany ambanivohitra na ny suburbaine.
Tsy gaga iska raha nalefa hi mater-na ny rebellion nataon'i Monja Jaona ny gendarme t@ny 1971, ary ny FRS no natao himater-na sy nitifitra t@ny 13 mai 1972 Tsarovy fa ny FRS dia tena mieux équipé mihintsy raha nitaha t@ny tafika malagasy [email protected] an'ny tafika malagasy t@zany dia mbola MAS 36, sy Pm49 ary fusil mitrailleur izay nolovana t@y 2ème guerre mondiale, fa ny an'ny FRS dia efa nanan ireny UZI Israelien ireny, sy PM49 sy karazany hafa koa ary nanana formation paramilitaire sy tireur d'Elite tahaka an-dry Commandant Istasse, ry Capitaine Bora Christian sns...

Hodinganina ny tantara fa tonga dia hitsambikina aty @ny 1972 isika...

Raha vao nomena fitondrana ny gal Ramanatsoa dia somary sahirana satria tratry ny pression de tous les côtés: tsy dia nazava loatra ny fahefana feno nomena azy satria i Tsiranana sy ny PSD nihevitra fa fanaganana governementa hisian'ny apaisement ilay izy ka rehefa milamina indray ny firenena dia hisy ny famerenana ny fitondrana eo @ny PSD sy ny filoha Tsiranana,izany hoe karazana 1er ministre tahaka an'i Razanamasy t"ny 1991-1993 izany izy ,izany hoe premier ministre investi de pleins pouvoir, fa ny president Tsiranana kosa dia nijanona ho filoha foana ary symbole de la republique sy mpanendry izay ho ambassadeur fotsiny ary koa mijanona ho chef suprème des armées à titre symbolique.
Tetsy an-kilany kosa anefa ny vahoaka nandray anjara t@y fifidianana tsy manaiky ny hijanonan'i tsiranana ho filoha intsony fa tsy maintsy esorina izy.. Tsy afaka hanao io ny gal Ramanantsoa satria tsy tao anatin'ny feuille de route-ny izany..nanaolona izany dia tsy nitsahatra nanao pression ny PSD ary nanomboka nirangaranga ny fandranitana adim-poko ka nolazaina fa naongan'ny teto an-drnivohitra ny filoha Tsitranana,lazaina fa namitaka ny prezida ny gal Ramanantsoa...
Nanoloana izany dia tsy maintsy nandray andraikitra ny gal Ramanantsoa ka nidresser karazana projet de société maharitra 5 taonahanrenana indray ny economie ...ary nanisy fanovana tao @y constitution izay nanaovana referendum ny 21 octobre 1972..Raha lany ny ENY dia miala ny Prezida Tsiranana, dia ny tafika no mitondra mandritra ny 5 taona, raha ny Tsia no mandresy dia miala ny fitondrana ny Jal Ramanantsoa ka miverina any @y PSD sy ny filoha Tsiranana ny fitondrana..
Satria mety hokorontana fanindroany indray no hiseho raha lany ny TSIA dia voatery namorona stratégie nentina nampnadresena ny ENy ry zareo tao @ny fitondrana ka nofoanana ny hetra na ny karatra isan-dahy...tsy hidirako iny satria nisy antony betsaka aloha ny fisian'iny tany aloha ary niteraka fanararaotana ilay izy saingy nampisy consequences graves teo @ny budget general de l'Etat et surtout provincial...
Ny fanfoanana iny no niteraka ireo difficulté rehetra taty aorina ary anisan'ny nanakorontanana ny fitondran'ny gal Ramanantsoa taty aorina ary tonga hatramin,ny famononana an'i ratsimandrava.....

Vokatr'iny dia tsy nisy resource financière intsony ny province et communes,nihena koa ny vola miditra tany @y caisse de l'Etat..Dia izay no antony nisina'ilay concentration budgetaire taty an-tampony,ka lasa foana ilay decentralisation budgetaire hatramin'izao....
..izao aloha no niseho talohan'ny 13 mai 1972...mikasika ny zavatra niseho tao @ny gtv Tsiranana...ny technicien niraka taminy dia saika frantsay avokoa...Raha nanontaniana natao interview izy indray andro mikasika ny fahbetsahan'ny cadre vazaha nefa efa betsaka ny cadre gasy mahavita azy, dia namaly izy fa tsy mahatoky merina, satria natahorana mety hanongam-panjakana ny merina satria ireo officiers generaux tao @ny armée malagasy dia merina avokoa..Ny avy anindran-tany mbola tsy nisy officiers generaux ary colonel no ambony indrindra t@izany, fa saika teo @ny commandant eo daholo no graden-dry zareo [email protected] grade col dia i col brechard Rajaonarison izay ho resahantsika avy eo.....
azontsika jerena ny ina.fr raha te hihaino ny interview nataon'i Tsiranana fahizany isika...araka ny nambarany dia raha mbola merina foana no mitantana dia ireo mpiandry omby any anindrana dia tsy hisy ho tafita mihitsy fa dia hijanona ho mpiandry omby foana ...teniny io ary navoakan'ny vavany fa tsy izaho no namorona..azonareo jerena @ny google koa ny biographie -ny sy ny mikasika azy ary ny politika nampihariny teto nadritra ny 14 taona..
Nisy hazakazaka niafina tao @y nanondidina an``Tsiranana ,indrindra fa izay nieritreritra ny handimby azy satria iangahirainy efa antitra no efa manomboka nanana olana ara-pahasalamana .
Dia nalefa tampoka tany France izy ny 1970 satria nisy aretina saika nahafaty azy..Teo dia efa mieritreritra izay hasolo azy ny mpikambana tao @y PSD,i Resampa aloha no efa pressenti saingy taloha kely nadehanan'i tsiranana tany France dia efa nisy fanamboarana tao antin'ny gvt ka ny ministre sans porte feuille Calvin Tsiebo no natao premier vice presidenta ary niarahany nitantanat@y ministra sasany ny vacance presidentielle...
Rehefa tafaverina i Tsiranana dia nisy korontana tao anatiny ka voampanga sy voalaza ho saika hanonagam-panjakana miaraka @y amerikana i Resampa Andre ka mnalefa natao residence surveillée tany Mantasoa vao sainte Marie avy eo..(tsy afaka tany raha tsy vita ny 13 mai 1972)...
Fa ny mikasika ny 13 mai manokana dia izao: izaho tsy hiverina ny mikasika iny fa izao fotsiny nolazaiko: ireo elite na intello teto M/kara izay nifandray t@reo mpikambana tao @y parti de gauche tany France no nivoy ilay hevitra hoe: governementa fantoche io an'i Tsiranana io satria mahaleo tena nefa mbola vazaha ihany no mibaiko , tahaka izany koa ny fianarana...tantaran'i France no betsaka hianaran'ny ankizy tany an-tsekoly tahaka ilay lesona malazanay fahizay hoe:

nos ancêtres les gaullois...sy ny fianarana ny geographie de France fa tsy ny geographie teto Mkara....
Dia nisy iny grevy nataon'ny mpianatra dokotera teo Befelatanana iny ka nitarika ny grevy tetoTana sy nanerana an'i M/kara...

Mikasika io hetsika io dia izao niarahana mahita izao ny voka-dratsiny satria lasa culture politique teto M/kara ny fitondrana vahoaka teny (1991-2oo2-2009)

rehefa nozohina anefa ilay hetsika t@y 1972 dia izao no tsapa.....ireo antoko politika nisy teto tahaka ny AKFM dia tsy hita nandray anjara t@reny, fa ry zareo mpikambana tao @ny MFM sy ireo intello nanana firehana de gauche no tena nitarika iny hetsika iny.. Ary ny tena tao ambadik'iny raharaha iny dia izao: ry zareo izay nanana na koa te handray an-tanana tanteraka ny economie teto no tena tao ambadika, izany hoe karazana tsy nisy iny hetsika lehibe iny raha tsy nisy ireo verouillage politique nataon'ny PSD sy Tsiranana mikaSIKA NY EXCLUSION NY TETO ANIVON-TANY TEO @ny fitantanana ny firenena sy ny ireo toerana tokony nomena ny intello malagasy..Fitaovana nentina nanararaotana hampidaraboka ny Fil Tsiranana ireny hoe olana niseho tao @y mpianatra ho dokotera sns ireny, slogan ireny hoe ho malgachiser-na ny fianarana..satria tsy mbola nisy akory plan executoire ireny doleance natao nandritra ny fivoriana nataon'ny KIM fahizany (komity iombonana'ny Mpitolona) fa dia tora-po no betsaka...teo no voafandrika ny gal Ramanantsoa raha nandray ny fitondrana satria ireo karazana fehi-kevitra nivoaka nandritra ny fivoriana nataon'ny KIM dia dia noterena araka izay azo natao nampidirina tao antin'ilay projet de société hampiharina mandritra ny 5 taona, raha tsorina dia mbola tsy voadinika tsara ny fomba hanatanterahana azy fa dia tery vay manta satria tsy nampoiizin'ny KIM sy ireo nitolona teny @ny 13 mai ny reaction nataon'ireo mpikambana tao @ny PSD eran'i Madagasikara..satria vao 2 volana nadraisana fitondran fotsiny ny gal Ramanantsoa dia efa nanomboka nanakorontana sy nitaona olona tsikelikely hikomy ry zareo...Dia natao ilay projet de société..ary ny tena loza dia izao..betsaka ireo gasy izay intello sy tompona entreprise no te hitantana ny economie @zay kanefa tsy dia afaka firy fa nobahanan'ireo compagnie vahiny tahaka ny compagnie marseillaise, compagnie lyonnaise, sy ireo entreprise sasany izay tantanin'ny vahiny..Betska koa anefa ny malagasy nampiasa vola betsaka t@reny entreprise ireny izany hoe actionnaire tao... Raha tsorina dia karazana valifaty politika iny 13 mai 1972 iny satria tsy nitondra na inona na inona akory hatreto....

Fa taloha io dia nahatsiaro tena naharary ry zareo tany atsimo vokatry ny exaction nataon'ireo chef de canton,sous prefet, ary indrindra ireo mpikambana sasany tao @y Psd ..dia nikomy notarihin'i Monja Jaona....dia iny niarahana nahita iny ny vokany....Ka rehefa voafidy ilay projet de sociétésy ny fijanonan'ny miaramila eo @ny fitondrana mandritra ny taona dia nifidy karazana assemblée nationale ny malagasy ka ny anarany dia natao hoe: FIPIEFA= fialn-kevim-pirenena entim-bahoka @y fampandrosoana ...
I Fety Michel no filohany t@zany
Raha tsorina dia azo fintinina ny zavatra hita tao @lay projet de société:
- fanagasiana ny rafim-pampianarana teto Madagasikara,
- fandraisana an-tanana ny economie malagasy ka ny gasy no mitantana azy,
-fampandraisana anjara ny vahoka ny fampandrosoana ny faritra misy azy ka ny rafitra mianga avy @y fokonolona no hitantanana ny teo-karena malagasy (raha jerena kimaikamaika ilay izy dia karazana pseudo socialiste izany)
- fanavaozana ny accords de coopération malgacho-frantsay(anisan'izany ny fanesorana ny base militaire tany diego sy Ivato), fametrahana ny officier malagasy teo @ny lafiny teknika,
-fanafoanana ny karatra isan-dahy(tena namoa-doza fa lasa tsy nivaky loha niasa intsony ny olona sasany no sady tsy nisy vola intsony nampandehanana ny commune sns...).....

..Ahitsiko ilay izy...Tsy ny volana desambra 1972 akory no natao ilay referendum fa ny volana octobre 1972..Fa raha vao nandeha ny propagande ka efa hita soritra fa handresy ny ENy dia efa nanomboka @zay ny karazana sabotaqge isa-karazany, ary anisan'izany ny doro-tanety saiky hita nanerana an'i Madagasikara...
Raha vao vita ny referendum ka lany ilay fanitsiana ny constitution sy ny projet de société dia efa hita taratra sahady fa efa nisy tsy fifankazahoana tao ny gvt ny gal Ramanantsoa...vokany+ volana desambra1972 dia raikitra ny korontana sy fandrohana mpihavy tany @ny province Toamasina, noroahina ireo merina mpihavy tany, ary anisan'ny may t@izany ny pharmacie an'i Razanamasy, ny hotel Myramar an'i Ludget Andrianjaka...Dia nilamindamin-dratsy iny avy teo...fa ny 1973 dia voatery tsy maintsy natao ny fanavaozana ny accord de cooperation tao @iFrance sy Madagasikara, ka ireto no zavatra 2 lehibe tena nisongadina ary lasa saika fototry ny gidraka rehetra:
nisintaka tao @y zone franc i Madagasikara , ary tsy miantsy niezahana ny nametraka ireo technicien sy elite malagasy teo @y fitondrana sy ny sehtatra hafa notantanin'ny frantsay, nogasiana ny progamme scolaire fa tsy natao niankina t@y programme scolaite tany France intsony, nesorina teny Ivato sy Diego ny tafika Frantsay. Mikasika io dia isaorana an'Andriamanitra t@y korontana teto Tana ny 13 mai 1972 fa ny vahoaka no nanosika ny gal Ramanantsoa handray ny fitondrana, fa raha toa ka nisy ny tentative de coup d'Etat nataon'ny tafika malagasy dia afaka niditra an-tsehatra niaro ny fil Tsiranana ny tafika Frantsay...Tahaka izay niseho tany Afrika...
Voatery io izany nesorina satria danger hoan'ny souverainneté nationale..Dia vita iny ..fa vao vita ilay fanasoniavana ny accord de cooperation dia niseho daholo indray ny olana:
- ny PSD aloha na ireo antoko politika hafa dia nahazo mise en veilleuse avokoa izany hoe tsy misy mahazo manao hetsika politika aloha , saingy tany ambvadika kosa dia niova ho PSM ny PSD rehefa nifanraka sy nifamitram-pihavanana indray i Resampa sy atoa Tsiranana, dia nanomboka nanao ny fanakorontanana madinika tany @ny sisiny..
- raikitra indray koa ny tsy fitiavana mpihavy tany Diego indrindra fa ny avy eto anivon-tany satria noampangaina fa ny gvt Ramanatsoa no mampijaly ny mponina avy any satria betsaka ireo vhv no niteraka t@ireo tafika frantsay, betsaka koa no nahita asa nikarama t@y tokatranoin'ireny offficier frantsay sy administrateur frantsay ireny...
-nanomboka ny filaharam-bary satria nanomboka tsy nanafatra vary intsony ireo compagnie vahiny mpanao izany teo aloha, indrindra rehefa nanomboka nanao ny fanentanana ny mikasika ny fananganana ny rafitra fokonolona ny Col Ratsimandrava izay efa hita tao antin'io rafitra io ireeto: fampandrosoana miainga avy any ifotony, dia avy zay no miainga tonga aty ambony, izany hoe ny any @ny ifotony no mijery ny oalana sy ny vaha olana ary ny fomba hanatanterahana ilay vaha olana, fa ny aty an-tampony kosa manao izay hanampiana ny fanatanterahana ireo vinavinan'asa kasain'ny any ifotony hotanterahana
Tafiditra tao antin'izany rafitra sy programa ho tanterahana izany ny fandraisana an-tanana ireo sehatra ara ekonomika notantanin'ny compaginie vahiny...
Nanomboka teo kao no nahitana olna ny EEM (eau et electricité de madagasikara izay niova ho JIRAMA), teo koa no efa nieritreretana ny hitantanan'ny fanjkana ny fanfarana solika tany ivelany sy ny handraisana ny fitantanana ny raffinerie de petrole tao Toamasina... BETSAKA ny olana niainga avy @irero satria ireo technicien dia saika vahiny avokoa ka raha vao vita ilay accord de cooperation dia saika nisintona ny capital niasa teto daholo ireo compagnie vahiny rehetra...tsy gaga isika raha betsaka ny penurie teto..
Tetsy an-daniny koa dia nanomboka nitaky ny decentralisation budgetaire ny tany @ny province, .....

Tao @ny tafika no nanomboka ny olana goavana satria nitaky koa ry zareo officier avy any anindran-tany ny mikasika ny avancementn'izy ireo hisondrotana grade ho lasa colonel sy general..Anisan'izany ohatra i col Rajaonarison Brechard, izay niaro fitakina politika ny fitakiana nataony... Teo koa dia efa nihetsika koa ireo elite avy any anindran-tany ny mba hanomezana azy ny fitantanana ny sehtr,asa sasany izay mety amin'izy ireo sy ny fampandrosoana ny any @y faritra misy azy avy....
Tetsy an-kilany koa ny PSM tsynitahatra nanao ny activité sy ny paikady hamerenana ny fitondrana indray eo an-tanany, ny MFMK koa efa nanomboka nihetsika mangina satria i Manandafy dia nanatena fa horaisina ao anaty governemanta 1taona taorian'ny 13 mai 1972, ary nitaky ny hamerenana @ny sivily ny fitondrana..Izay no antony nisamborana azy ny 13 mi 1973 raha nanao fihetsiketsehana teo Ambohijatovo.....

Teo an-kilany dia betsaka ireo operateur economique malagasy na avy eto anivon-tany na avy anyh anindran-tany izay efa samy nampiasa ny volany teo @y sehatra hafa rehetra izay nivondrona tao anatin'ny CLUB des 48 no efa nanomboka nanao menace koa satria izao no antony:
- politika liberale no nitantanana an'i Madagasikara fa tsy regime sosialiste, ny programme napetraka hitondrana ny firenena anefa dia mitady hiroso any @ny regime socialiste izay i Ratsimandrava no tena nivoy ilay izy dia ny fananganana rafim-pitantanana miainga avy @ny fokonolona....
Tao anaty governemanta koa dia efa niseho ny tsy fitovian-kevitra..ny sasany nirona tany @ny PSM nitaky ny fanalalahna politika sy hamelana ireo antoko hisokatra indray, ny sasany izay manana havana sy fianakaviana tao @ny club des 48 manohana an-kolaka ny hetsiky ny club des 48, Ratsiraka sy Ratsimandrava efa tsy nifanara-tsaina intsony mikasika ny politika hitantanana ny firenena: Ratsimandrava nifikitra t@lay rafitra fokonolona, i Ratsiraka kosa nahita fa tsy adapté ny faritra maro any anindran izy io noho ireto antony ireto: ny any anindrana, malgré ny independance efa azo dia mbola nanana ilay rafitra izay mampiavaka azy dia ny fisian'ireo tangalamena sy ampanjaka izay leader d'opinion, izany hoe ny decision ara-piaraha monina dia miainga avy @reo sokajin'olona ireo avokoa, fa ilay rafitra fokonolona tian'i Ratsimandrava hapetraka anefa dia tsy adapté @izany rafitra izany..(azo natao ihany ny miadapté io saingy maika loatra fa mbola fametrahana tsikelikely ilay izy vao tena tafatopmbina io..)

..Tao anatiny koa dia izao no zavatra nisy: I Ratsiraka sy Ratsimandrava dia efa hitan'ny avy eti ivelany fa izy roalahy no afaka hitantana ny firenena raha misy fialan'ny gal Ramanantsoa satria i ratsimandrava dia nanana soutient interne noho izy nahatety an'i Madagasikara betsaka indrindra, i Ratsiraka indray dia manana soutient externe noho izy ministry ny affaires etrangères...
Fa noho ireo antony hafa izay mbola tsy dia mazava koa dia tsy nifanara-tsaina izy roalahy...I Ratsiraka dia efa pressenti hisolo an'i Ramanantsoa ary efa somary nanakinan'i Ramanantsoa ny confiance-ny, I Ratsiraka dia efa nanana projet en cours fa raha izy no eo @y fitondrana dia tsy hiantso an'i Ratsimandrava intsony hoi ao anatin'ny governemanta ary tsy hametraka i rafitra fokonolona io...

Betsaka ny menace niseho t@reo mpikambana tao anaty governemanta...ary indrindra ny acte de sabotage isa-karazany saika natao teto..betsaka izy ireny....na avy any ivelany na saika nataon'ny samy malagasy

I Ratsimandrava dia nanana soutient avy @ Fety Michel izay filohan'ny FIPIEFA izy nisolotena ny malagasy .Izay no nahasahian'i Ratsimandrava nandray ny fitondrana na dia teo aza ny avertissement efa nataon'i Père Remi Ralibera taminy fa ho faty tokoa izy raha mikiry handray io fitondrana io, noho ireo antony betsaka mifamatotra izay mbola mila famahana miaraka....
Tetsy an-daniny (nandritra ny taona 1974) dia efa betsaka ireo karazana destabilisation: ny miaramila tao "ny RTS sy Capsat efa nanomana fikomiana sy coup d'Etat izay tsy tanteraka fa saika natao ny alin'ny 31 Decembre hifoha ny 1er Janvier 1975 ..Betsaka ireo officier ary avy any anindrana avokoa izy ireo no nioko saika hanongana...Anisan'izany i Col Brechard izay rehefa tsy nahomby io tetika io dia lasa nitsoaka nandositra niafina teny @ny camp GMP Antanimora (FIP "izao fotoana)...
Nisy ministra sasany tao @ny gvt Ramanantsoa no nanohana miafina io hetsika io, betsaka ny politicienteo aloha no nifinancer ireo GMP tao Antanimora anisan'izany ry Resampa, Ratsiraka sns...rehefa nanontaniana izy ireny dia ny hoe nanome vola hiveloman-dry zareo satria efa nanomboka nogiazan'ny fanjakana ny volan-dry zareo ...dia tao no nanomanana ny coup d,Etat nahafaty ny col Ratsimandrava..Raha vao tafiditra tao ny col Brechard dia efa sur les pieds de guerre ny Miaramila tao ary efa vonona ny @zay fanafihana mety ahazo azy satria efa nanomboka nanao pression ny fitondrana ...
nandritra izany dia tsy afa-bela ny gal Ramanantsoa satria nanomboka tsy nifankahazo intsony izy sy ny col Ratsimandrava...
Ramanantsoa dia somary nanataraiky ny fantanterahana ireo fehi-kevitry ny KIM t@ny 1972 ary natao projet de société, ireo mpikambana tao @ny FIPIEFA efa nanao pression koa satria efa manomboka mitaraina ny tany @ny faritany...
Ny PSD sy ireo antoko politika hafa efa manomboka mihetsika ary ny sasany nadrangaranga ny adim-poko, ny tao @ny tafika na dia foiré aza ilay fanonganam-panjakana dia mbola tsy azo antoka noho ireo officiers sasany izay niandry kendry tohina fotsiny, ny club des 48 tsy manaiky ny handraisan'ny fanjakana ny part d'action-ny teo @reo secteur clé nandrasiany anjara, ny compagnie vahiny tsy manaiky ny ho very profit sns..izany no korontana politika nisy..ary Ratsimandrava no tafiditra tao am-povoany indrindra.

Vokany nametraka demission ny gal Ramanantsoa satria tsy voavahny intsony ny olana rehetra...(ny fianakaviany koa nisy mpikambana tao @y club des 48)
Ny nanaovaka fikarohana sy fanadihadiana dia niainga avy t@reto zavatra ireto.
-nisy boky maro novakiako, anisan'izany ny boky nosoratan'i atoa Rahajarizafy mikasika ny 13 mai 1972, ny tahirin'ny raibeko dia ireo gazety niseho isan'andro tany @ny taona 1970 hatraty @ny taona 1975, ny gazety niseho taloha natao hoe ZOKO izay karazana gazety sahy namaky bantsilana ny zavatra niseho sy niainana teto Mkara, ny gazety hehy, ny gazety izay navoakan'ireo mpikambana sasany tao @ny PSM, ary ireo gazety izay tsy tadidiko fa nisinisy ihany izy rehetra tsy tadidiko ny anrany, ny horonam-peo voatahirin'ilay RaR naman izay mirakitra ireo kabary nisesisesy nataon'i Ratsimandrava nadritra ny

fanazavana hevitra mikasika ny rafitra fokonolona tiana hajoro teto Madagasikara, ka t@o horonam-peo io no nahalalana ny tsy fitovian-kevitra intsony tao amin'ny gvt Ramanantsoa ka nahatonga ny col Ratsimandrava nohahiahiana hanongam-panjakana sy nanaovany dementi am-pahibemaso (mbola hazavaina io fa nisy fifandraisany t@ny nandraisany fitondrana), t@io horonam-peo io koa no nahafantarako fa ny compagnie marseillaise dia efa saika namatsy fitaovam-piadiana antsokosoko saika nentina hanoganana an'i Ramanantsoa ary ny PSM no nifandray taminy t@izany fotoana izany...
Tao koa ny gazety boky jeune afrique izay tsy nitsahatra nanao analyse politique indrindra fa ny zavatra nitramga taty M/kara.

Fa misy iray izay izay tena nanao analyse de fond ny zavatra rehetra niseho teto madagasikara hatramin,ny nandraisan'i Ratsiraka ny fitondrana: vao niongana Ratsiraka t@y taona 1993 dia nivoaka io boky io satria tsy nahazo niditra teto Madagasikara mihintsy, dia raha vao tafaverina indray Ratsiraka ny 1996 dia najavona tsy hita intsony indray.Vitsy no nahavidy azy.izaho tsy nahavidy fa sendra novakiako tao @y centre culturel albert camus ilay izy.Fa raha vao niverina Rtsiraka dia efa nosintonina tsy tao intsony koa ilay boky..Ny titre dia izao, une revolution en marche à Madagascar...

Rehefa nisavoritaka tahaka izany ny zavatra rehetra dia izao no nitranga:
- tsy nifanara-tsaina intsony ny mpikambana tao @y gvt,,nanao menace hi decreter etat d'urgence ny gal Ramanantsoa=karazana dictature militaire, tsy nety ilay option satria tsy maintsy hanontany ny hevitry ny FIPIEFA saingy ny fivoriana anefa mbola lavitra, dia nitady lalana hivoahan izy ka saika hanome ny fitondrana t@ Ratsiraka..Ileio anefa tsy nety satria tsy mazava ny cadre politique hilalaovana eto Madagasikara, izany hoe tokony mbola misy fiantsoana ny mpanao politika rehetra handinihana ny lalana tokony hizorana na ny rafitra tiana hapetraka eto Ma/kara, tetsy an-daniny dia nanomboka nanao pression

Ratsimandrava sy Fety Michel ny @y hanatanterahana ny zavatra tapka t@ny fikaonana-doham-pirenena sy ny fampanantenana ny vahoaka t@ny referendum, Ramanantsoa tsy nety satria natahotra koa ny pression nataon'ireo hery rehetra nandrirotra ny gvt, ny tena natahorany dia ireto: efa nanomboka nisy clash tao @ny tafika ary efa natahorana ny zavatra hiseho, ny ady an-trano sy ny adim-poko efa mananontanina,ny affaire GMP mbola tsy niravona, ny FIPIEFA efa niandry koa ny tatitra avy @ny gvt ary efa nivonona handray fepetra koa.....
Dia nanapa-kevitra ny gal Ramanantsoa fa handrava ny gvt dia notanterahany tokoa ilay izy....
Nadritra izany sy fisian'ny gvt izany dia nadeha ny tractation isa-karazany, nihetsika ny syndicat sy ny parti politique sasany , tao no nanao pression azy hamerenana ny fitondrana @ny sivily , tao no nanao soso-kevitra ny hiantsoana ny col Berchard hidinika ambony latabatra aminy sy hanendry azy ho isan'ny gvt mikasika ny fangatahana dia ny decentralisation effective sy ny famerenanana indray ny decentralisation budgetaire...
Nandritra izany koa no nanao pression i Fety Michel sy Ratsimandrava ny hanolorana @i Ratsimandrava ny fitondrana hametrahany ny rafitra fokonolona....Ratsiraka efa tsy teto intsony fa lasa nanao congé tany Toamasina ka tsy hita nantsoina.......

Nisy delegasiona avy any @y faritra atsimo atsinanana tonga teto Tana niangavay ny col Ratsimandrava mba hihaona @ny col Brechard mba hidinika sy hamaha ireo olana misy nampifanolana azy sy ny gal Ramanantsoa...
(marihina aloha fa i Ratsiraka koa dia efa nanomboka tsy laitran'i Ramanantsoa natao inona ihany koa ka nahatonga ny vadin'ny gal Ramanantsoa nilaza taminy hoe: inona intsony no maha general anao raha iny commandant iny aza tsy voafehinao intsony....)
DIA iny natolotry ny gal Ramanantsoa ny col Ratsimandrava iny ny fitondrana...
Fa ny zava-nisy teny Antanimora kosa dia izao: nitombo ihnay ny mpanohana ny GMP sy Brechard nandritra izany fotoana izay ary efa nipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra ny @izay hatao sy ny tetikady rehetra entina hangalana ny fitondrana..betsaka ny zavatra niseho teny araka ny fitantaran'ny vavolombelona nohenoina teny @ny fitsarana ary voarkitra t@y bande magnetique nohenoina ..betsaka ireo tetika maloto sy mahatsiravina efa voapetraka .....betsaka ireo mpanao politika no voaonina teny @y fitsarana fa nifandray resaka t@-dry zareo teny...
Fa ny zavatra nisy dia izao: tsy nisy nanam-po ny rehetra fa i Ratsimandrava no notolorana ny fitondrana, satria ny rehetra dia nisaina fa mbola ny gal ramanantsoa ihany no hitondra ny firenena kanjo tsy izay no niseho.....

Raha vao fantatra ny harivan.'ny 05 fevrier fa Ratsimandrava no voatendry ho filohan'ny gvt vaovao dia korontana ny echequier politikan-dry zalahy...Tezitra ny col Brechard (araka ny fitantaran'ny capitaine Bora Christian)ka isaky ny manonona anrana ministra ny col Ratsimandrava dia izao foana no fiteniny: à éliminer, à éliminer....

Izany hoe tsy nahafaly azy ny tsy mba niconsulter-na azy na ny niantsoana azy hanontaniana ny heviny mikasika ny olana niseho nandritra ny herinandro iny dia efa nandeha ny fikarakarana ny elimination izay noventesin'ny col Brechard Rajaonarison, ary matetika araka ny fitantaran'ny vavolombelona sy ireo FRS teny izay nalaina am-bavany dia nisy olona nifanolosolo nitsikilo teny Anosy izay nisy ny siège du gouvernement ny mouvement rehetra niseho...Io aloha dia tsy ho voatantarako eto daholo ny zavatra niseho rehetra tao @ny biraon'i Ratsimandrava nandritra ny naha ministra azy sy ireo karazana menace nahazo azy, ny zavatra niseho tany an-tokatranony izay matetika tsy niarahany nantory t@y vady aman-janany intsony fa lasa mitokana matory any @y biraony miaraka @y grenade sy ny PA ary PM49, ny renseignement azon'ny RG mikasika ireo fiokona hamono azy vokatr'ilay rafitra tiany hajoro ka nikitikitka ny profit ny olona izay nanana profit manokana,ny saika hanaovana azy kidnaping teo mahamasina ny taona 1974 raha nanatrika ny match de football nihaonan'ny gendarme sy ny genie militaire ary teo @lay nanolorany ny coupe iny indrindra no saika hanaovana ilay kidnapping..izaho sendra teo indrindra nanatrika ilay match de football ary teny aloha mihintsy nahita azy nanolotra ilay coupe..Betsaka ny olona natrika io match io ary nifanotofan'ny olona izy raha nanolotra io coupe io..Io fahabetsajhan'ny olona sy ny ankizy teo akaikiny io no tsy nahatanteraka ilay kidnapping.. Fa ny tena nisongadina dia ilay kabariny tany Soalala izay namakiany ny tetika rehetra hankorontanana sy hampiadina ny samy mlagasy ary ny fikasan'ireo tao @y compagnie marseillaise ireo tetika rehetra hidestabiliser-na ny firenena sy ny fitondrana....

Dia ny capitaine Bora Christian izany no nasaina nandinika ny zavatra hatao hikidnapper-na ny col Ratsimandrava hanerena azy hamerina ny fitondrana na eo @y sivily na hoan'ny col Brechard.....
Ny chef d'escorte ny col Ratsimandrava indray andro dia nahatsikaritra 4L iray izay nanaraka ny esorte vao niala teo Anosy ry zareo indray andro...dia nanao tatitra io t@y colnel Ratsimandrava izy ny ampitson'iny fa toa tsy nisy resaka ilay izy...
Ny col Rabetafika raha vao nandray fitondrana izy dia efa niteny taminy hoe: renforcer-o ny securité an'ialahy fa efa lasa filoha ialahy izao ary ho befahavalo..na mifindra ialajhy birao ka eny @y toby la Catalane(toby Ratsimandrava @zao fotoana) ialahy no mipetraka..
Tsy nety izy fa ny valiteniny dia ny hoe: tian'ny vadiko loatra io trano hoinenanay eny Anjohy io ka tsy tiako hialana... Marihana aloha fa na mbola samy tao @ny gvt Ramamantsoa aza ny col Rabetafika sy ny col Ratsimandrava dia efa nisy ihany ny tsy fitovian-kevitra nampifandoana azy mirahalahy indraindray: ny iray ministra ny iray kosa Sg du gvt...Dia rehefa nojerena ny toerana hanaovana ny embuscade hisamborana ny col Ratsimandrava dia sahirana ry zareo satria raha any @ny biraony dia hamaly ny mpiambina azy sady risque be ilay izy, ka rehefa nojerena ny trajet ny cortège presidentile dia teo Ambohijatovo no hita fa toerana tsara..Nisy lavaka nanamboarana ny tuyau ny EEM teo ary efa ho herinandro mbol,a tsy vita foana Ny nahagaga koa dia ilay commissariat nikatona ho efa volana maromaro nefa hatramin'izay nisokatra foana io commissariat io....dia teo no natao ilay embuscade..
Ka rehefa tapaka ny hevitra dia izao.olona dimy avy tao @ny FRS no halefa ka ilay 4L nentina nanrahana ny col Ratsimandrava ihany no nentina hanatanterahana ilay attentat...

Dia ireto avy ireo olona 5 lahy.
-Zimbo,
-Mara Seta,
- BOto,
- Maurice Aphonse,
- Laza Petit Jean

Fa nisy olona iray teny Anosy isa-kariva milaza sy manome information foana ny mouvement de va et vient tao @y siège de gouvernement ...Ny ora fodiana sy ny fidiran'ny col ratsimandrava...nandritra ny 5 andro io hetsika io..dia ny Talata 11 fevrier izany no hotanterahana ilay acte rehefa avy nanao briefing farany ry zareo teny Antanimora...
Hatramin'izay dia saika reduit foana ny escorte presidentiel araka ny zavatra tsapan'ny rehetra,
( ny an'ny Fil Tsiranana dia tahaka izao ny composition'ny escorte presidentiel hitako matetika: motard mpialoha lalana roa, voiture pie miaraka @ny girophare sy sirène iray,voiture misy officier maromaro roa,dia ny voiture presidentielle, dia aoriana misy jeep telo miaraka @y gendarme sy FRS dia ny mamarana azy dia motard iray, ny an'ny gal Ramanantsoa talohan'ny referendum dia motard mpisava lalana iray, dia ilay R16 mpitondra azy mivady, dia jeep iray misy parachutiste 4 dahy izay afrikana ny iray..io afrikana io dia maty nisy nitifitra t@ny 1974 rehefa saika hovonoina ny gal ramanantsoa ...hatreto aloha dia tsy dia mari-pototra io fa ny fantatra dia ity.
Nisy fotoana nandehanan'ny gal ramanantsoa tany Moramanga ka nikasa handeha train izy fa nisy ny wagon presidentiel manokana [email protected] nisy nametraka dynamite efa ho 50 kg teo @ny tetezan'i Mangoro, izany hoe efa saika hapoaka io raha nandalo teo ny gal Ramanantsoa, saingy au dernier moment dia naleon-dry zareo nandeha fiara indray satria sendra mpanjono iray no nahita ilay dynamite dia nilaza t@y gendarmerie akaiky azy...dia izay no tsy nahavoa ny gal Ramanatsoa ka ty lalana nandehan-dry zareo iny no toa hoe nisy nitifitra ilay afrikana parachutiste..teo dia renforcer ny garde presidentielle mandra-pialan'ny gal Ramanatsoa teo @ ny fitondrana...)

Fa ny an'ny col Ratsimandrava dia tahaka izao no composition'ny escorte: motard mpialoha lalana iray, voiture pie iray, dia ny fiara nitondra ny col Ratsimandrava, dia taoriany ny jeep izay nisy gendarme 8 lahy ary namarana azy ny motard iray...

Raha vao tonga teo Ambohijatovo dia , araka ny fitantaran'ny chauffeur sy ny zavatra hita t@ny reconstitution ny zavatra niseho dia izao: somary lasa aloha ireo motard sy voiture pie ,ka ny voiture presidentielle sy ny escorte sisa no tato aoriana ary somary ny retrograde ny chauffeur satria nisy ilay lavaka dia tsy maintsy nandeha mora....
Ny position'ireo olona nitifitra dia tahaka izao : ny iray teo @ny vavahadin'ny commissariat, ny iray somary tery akaikin'ilay tohatohabato midina mankany Ambohijatovo iny, ny iray somary aty ambany manamorona ilay toerana misy ballustrade misy seza vao fipetrahana io, ny roa teo @lay lalana miaktra mankany @ny Maria manjaka iny...
Ka raha vao niseho ny lohan'ny fiara ka iny ilay somary niretrograde iny izy dia nanaomboka ny tifitra rafale nataon'ilay teo akaikina'ny varavaran'ny commissariat, dia nanaraka avy ato aorina ny tifitra nataon'ilay tery akaikin'ny ballustrade ilay misy seza vato day niazakazaka izy nanenjika ny fiara nnitondra ny col Ratsimandrava hoy ny chef d'escorte.
Dia raha vao nanomboka ny tifitra dia calé ilay fiara satria voatifitra teo @ny feny ilay chauffeur izay temoin occulaire directe ka tsy afaka nanindry accelerateur intsony ka nanao marche arrière ary nidona teo @ny rindrin'ny commissariat....Fa osa ihany hoy ilay chef d'escorte fa tsy nasiana tafo ilay jeep fa nesorina ilay tafo lamba na dia avy aza ny erika t@o ka nahafany nitsambikina nitifitra avy ahatrany ilay avy aty aoriana ary koa ilay teo akaikin'ny varavaran,ny commissariat, fa raha tsy izany dia maty daholo ny escorte rehetra ..Ireo telolahy dia nitsoaka raha vaoniandoha ny tifitra avy any @ny escorte satria ny basin'ny iray dia raillé izany hoe bloqué ka tsy nahafahany nitifitra fa raha tsy izany koa dia vita daholo ny escorte rehetra...izay ny t@iny rahraha iny...
fa ny zavatra niseho dia izao ary nahabetsaka ny ahiahy rehetra ..Ny tranon'ny col rabetafika dia tsy lavitra loatra an'anjohy ka raha vao naheno ny poa-basy izy dia nanontany ny miaramila izay mpiambina azy ka io no niteny hoe: reko ny sirène presidentiel ary henoko ny tifitra nifamaliana tany @y lalan'ny esorte, dia niala haingana ny col Rabetafika ka nandeha niazakazaka nakany ary izy no voalohany tonga teny an-toerana,dia nanaraka azy ny docteur Blaise Randriarimanga izay chirurgien nanao autopsie ny faty sady cousin'ny col Ratsimandrava koa...Dia ry zareo no naintso ambulance haingana..
Io fahatongavana'ny col Rabetafika teo Ambohijatovo io no nisian'nhy suspicion tany aminy ka nilazan'ny sasany fa izy no nitifitra ny col Ratsimandrava...Ny zava-nisy dia izao: balle tifitra variraraka izany dia betsaka ny probabilité mety ahavoa ny ati-doha na ny fo indrindra moafa hoe en mouvement ilay cible ho tifirina..Ny filazan'ny docteur(docteur izy t@zany fa tsy mbola Professeur) Blaise teo @y fitsarana ity teny ity no tena nahatonga ny suspicion sy ny resaka betsaka nandeha tetsy sy teroa : Hoy izy teo @y fitsarana: bala iray nanitsy ny fony izay tahaka nokendrena manokana no nahafaty azy...io no nororitina hatramin'izao hoe:
Nisy olona manokana nitifitra azy sns...ny examen balistique izay natao t@reny dia nilaza fa mitovy ny @ny nentin-dry Zimbo sy ireo namany ihany nohita na ny nahafaty ireogarde de corps roalahy na ny nahafaty ny col Ratsimandrava na ny hita teo @ny rindrin'ny commissariat, na koa ny hita tao @ilay fen'ilay chauffeur ( izay marihina fa maty t@ny taona 2007)= samy balan'ny PM 49 avokoa.

Roa no maty ireo FRS nitifitra dia i Zimbo sy Mara Seta.Izy telolhay kosa dia afaka nandositra nidina ilay tohatohabato midina mahazo ny tunnel Ambanidia iny dia lasa niazakazaka sy nandeha tongotra namonjy ny camp GMP
Ry zareo teny Antanimora dia nihaino ny tatitra nataon-dry Laza Petit jean sy ry Boto ary Maurice Alphonse...

Tsy hitantara ny zavatra niseho ny 12 fevrier sy ny manaraka aho fa ireto no karazana analyse nataoko nadritra izay taona marobe izay:
- ny fitsarana aloha dia fitsarana natao haingana.Tsy ampy ny élément d'enquête,izany hoe mbola nisy élément betsaka tsy feno ahafahana nisambotra sy nanaovana recoupent ny zavatra niseho rehetra sy izay tena tompon-kevitra t@ny raharaha iny..Izay nonahatonga ireo avocat 8 minaadahy nalain-drtoa Thérèse Ratsimandrava hiarao ny fianakaviany nitaky t@ny fitsarana hoe`: iza no responsable t@ny famonoana ny col Ratsimandrava, ry zareo tao @ny fampanaovana (Roger Andriamiseza) sy ny president ny fitsarana ( Rabemalanto) namaly hoe : natao io fitsarana io handihadiana izay tena tompon'antoka..tsy dia voafaritra ary tsy voa designé izany izay tena responsable.
Natao kimaikamaika iny fitsarana iny..fa natao haingana satria saika nivadika adim-poko
Izao no zavatra nitranga.Raha vao maty Rasimandrava ny alin'ny 11 fevrier dia constitué nyh directoire militaire izay nisy ireo chef de corps rehetra erak'i madagasikara ary mi représenter ny foko rehetra teto madagasikara.Ny zokiolona hitantana azy raha ny tokony ho izy dia ny gal Ramamantsoa satira izy no plus haut gradé .Izy anefa vao nidemissionne sady mbola nisy olana teo @y fitondrany, dia izay izay plus gradé no tsy maintsy mitondra azy io.Tsy nisy afa-tsy general roa izany no azo antoka fa hitantana azy dia ny gal Andriamahazo sy ny gal Ramarolahy Philibert izay chef d'Etat major @zany dia ny gal Andriamahazo izany no natao psident 'io directoire io.
Fa teo koa dia efa nisy zavatra hafahafa: satria ny gal Ramanantsoa mbola plus haut gradé dia natao ny decret mametraka azy ho retraité ary nakarina ho general de division ny gal Andriamahazo..natahorana angamba hoy aho ny mbola mety hiverenany teo @ny fitondrana indray.....
Rehefa nisasaka ny fitsarana dia nisy baiko sy decret avy any @y directoire izay i Ratsiraka no nanao sonia ilay izy novakiana teny @ny fitsarana ny hanafahana ireo vata-miaramila tao @y FRS izay noheverina fa tsy nanana andraikitra nivantana t@ny rahraha iny.dia nohafahana izy ireo, ary dia teo koa dia nisintona ny avocat-ny rehetra rtoa Thérèse Ratsimandrava tsy hiaro intsony ny tombontsoany ary nisintona koa ny fitoriany ...dia nadeha ny fitsarana dia iny niarahana nahita iny ny vokany..
Afaka avokoa ireo olona suspect fa izy telolhay velona sisa t@ilay commandos noi nigadra 5 taona travaux forcés.saingy ny 2 taona sy tapanyh ihany no vitany dia efa nohafahan-dRatsiraka koa ry zalahy...

Ny conclusion-ko dia izao:
nisy zavatra nifamahofaho be t@iny rahraha iny..samy responsable avokoa ny acteur politique rehetra teto :PSM, GMP sy col Brechard na dia nilaza aza izy fa tsy tompon'andrakitra t@ny satria baiko avy aminy no nanirahana azy 5 lahy hanao ilay attentat, ireo mpikambana tao @ny gvt Ramanantsoa, ireo compagnie vahiny teto, ny mpanao gazety izay nandranitra adi-poko ny sasany tahkany gazety ZOKO, Basy vavasy irao hafa rehetra ...
Ny procureur Andriamiseza raha nanao ny requisitoire dia nanao izao fehiteny izao hoe:
Milaza ny naniraka fa hanao kidnaping ny filoha Ratsimandrava no nanirahana azy, nh nampaniraka koa dia tahaka izany , tahaka ny milaza hoe hisambotra azy velona,....dia ahoana no ataohisamboarana azy anefa ny escorte mitondra fiadiana ary tsy maintsy hamaly tifitra avy hatrany..aiza izay fitaovana netinareo hampatoriana azy....hita t@io requisitoire io fa tahaka ny hoe efa voabaiko avy htrany ny fitsarana ny @zay didy tokony havoakany..tahaka n hoe didim-pitsarana nentina hiappaiser-na ny climat politique teto ilay izy.....satria ny voakasik'iny raharaha iny dia ry zareo avy any anindrana daholo ka mety natahorana ho lasa adim-poko ilay izy..
Ny zavatra tsapa aloha dia izao...nanafaingana ny namonona an-Rasimandrava ny nanolorana azy ny fitondrana izay efa nampitandremana azy tsy hikitikitika io..majaray maty maina araka ny filazan'ireonanao analyse politika teto hatramin'izay..

Ny gazety t@ireny dia tsy dia azo nianteherana loatra fa samy mananana ny interpretation-ny avokoa ka izay no tsy maintsy nitadiavanao source hafa.
Sady nisy censure nataon'ny directoire militaire koa t@ireny ny gazety.

Ny niaingako nanaovako ny fandihadiana dia ireto.ankoatry ny boky sy ny gazety dia nisy RaR rain'Ilay namanay izay nahavita nanao enregistrement ny deroulement ny audience teny @ny fitsarana ary bande magnetique maromaro no nandraisan'io lhl io ny feo rehetra nivoka tao @ny RNM satria ny fitsarana t@izany hoanareo izay efa hary saina t@ireny raharaha sy fotoana ireny dia nalefa direscte t@ny Radio avokoa tahaka ny zavatra niseho t@ny audience natao t@ny fitsarana ny raharaha Andriamaholison t@ ny 1983. Ireto no zavatra nisy ankoatry ny lazaiko teto:
- nandritra ny mutinerie nataon'ireo teo Antanimora dia izao no tsikaritry ny olona maro teny Ambanidia ary hita hoe tsy voafehy intsony ny krizy t@ireny fotoana ireny: isaky ny tonga eo @ ny tsena Ambanidia ry zalahy FRS manao approvisionnemt dia izao" tonga ry zareo efa ho iray camion ary ary tena armés jusqu'Aux dents mihintsy hoy ny fitenenana tahaka ny hoe efa vonona ny hiady @izay miaramila alefa hisakana sy hisambotra an-dry zalahy
- Efa tsy voafehin'ny fibaikona ny polisy nationale intsony ry zareo teny satria aza hadino fa corps des policiers ireo FRS ireo saingy kosa tsy misahana ny asan'ny police judiciaire fa natao ho police de repression na anti-emeute ....Ankehitriny moa dia ny emmoreg sy emmonat no miaraka mano io, a teo aloha dia ny gendarmerie misahana izay hetsika miseho any ambanivohitra , ny FRS misahana ny anti-emeute eto an-drenivohitra ary miaramila natao hiaro ny firenena @izay mety fanafihana avy any ivelany..izay no rafitra teo aloha...

- Nandritra ny audition natao t@ny capitaine Bora Christian dia izao no filazany: Tsy nisy olona sahy hanatanteraka ilay attentat tao @ny GMP fa nisalsala avokoa rehefa nohazaina t@-dry zalahy ny strategie.
I Zimbo no nanaolo-tena sy nitady namana .I Zimbo hoy izy dia izao no zavatra niseho taminy am-bolana maromaro izay: niova ny fihetsiny rehetra ary indrindra moa raha vao tonga tao @ ny camp ny col Brechard...lasa olona m'en foutiste izany izy ary tsy mety manao tenue règlementaire intsony fa izay tiany hanaovana no hataony..indraindray sarotra ny manome baiko azy...
Ny col Brechard indray andro nangataka tamiko mba ho olona maromaro no halefa hanao ilay mission ary somary efa tsy azo niadiana hevitra koa izy fa lasa trop autoritaire, dia nekeko saingy rehefa hanao mission ry zalahy dia olona 5 lahy ihany no nalefako fa nicontredire ny col Brechard aho satria tsapako fa toa lasa zavatra hfa ny heviny rehetra teo aloha , indrindra moa fa ireo teniny hoe: il faut eliminer Ratsimandrava, c,est un traitre....Ny Capitaina Bora christian dia nilaza tahaka izao teo @ny fitsarana hoe: raha nihoatra ireo olona 5 lahy ireo no nalefako dia potika avokoa ireo olona niaraka t@ny col Ratsimandrava satria vitsy ny equipe ny escorte presidentiel, .....
Marina io satria araka ny voalazako dia mieux équipé ny FRS raha mitaha @ny tafika
( io ilay stratégie efa nomanin'i Tsiranana fahizay satria ny FRS no tena nianteherany satria tsy nahatoky ny tafika izy noho ireo Generaux 3 lahy sy officiers merina maromaro tao @ny tafika izay natahorany hanogam-panjakana satria en vogue t@izany ny coup d'Etat militaire nanerana an'i Afrique..., dia ireo FRS ireo no tena bien équipé, ny miaramila izany rehefa tena nodinihina dia tsy dia opérationnelle akory satria tsy dia natahorana ny fanfihana avy any ivelany satria mbola teo ireo base militaire frantsay teny Ivato sy Diego ..)

Ny escorte t@izany dia izao: ny chef d'escorte dia nanana PA sy PM49 ary ny sisa dia saika MAS 36 avokoa, ka tsy nisy dikany ireo raha nitaha ny fiadiana nentin-dry zalahy nanao ilay attentat na koa raha nihoatra noho ireo ny olona nanao ilay mission satria efa araky ry zalahy avokoa ny mouvement rehetra tao @ny siège du gouvernement tao Anosy izay tao @ny ministeran'ny ati-tany...

Ny procureur Andriamiseza raha nanao ny requisitoire dia nanao izao fehy teny izao ary nisaotra manokana ny capitaine Bora Christian hoe;.....isaorana manokana ny capitaine Bora tsy nanaraka ny baiko avy @ny col Brechard fa nohavitsiany ny isan'ireo olona nanao ilay mission fa raha tsy izany dia tsy hisy olona azo natao ho vavolombelona teto ahafantarana ny zavatra niseho teny Ambohijatovo...

Ny zavatra iray mbola tiako lazaina dia izao: nisy teny iray nataon'ny col Rabetafika dia ity: ...tsy ato hoy izy ny tena namono ny col Ratsimandrava...Io aloha tsy dia mazava izay tiany ho lazaina fa ny azo antokoa dia ity: Ivereno vakiana ny nosoratako tany am-boalohany fa nisy efa ela ny disadisa tao @ ny tafika...ary nitombo nitombo foana izy io, indrindra moa fa nisy disadisa teo @ ny gendarmerie sy ny tafika , ary ny col Ratsimandrava no no anisany nandamina io rehefa izy no lasa komandy ambony tao @ ny gendarmerie...
Manamafy izany ny teny nataon'i Col Rakotomanga Mijoro raha natsoina izy hanao vavolombelona teo @ny fitsarana mikasika ny raharaha Andriamaholison ary saika nabaribariny teo ny lamba maloton'ny tafika rehetra araka ny nambarany fa nosakanan'ny fitsarana izy fa hoe mivaona @ ny fanontanianana nataon'ny mpitsara ny valiteniny...Ka raha niteny iny teny iny ny col Rabetafika dia aza hadino fa ilay disadisa teo @ ny col Ratsimandrava sy ny tsy fifankahazoan-kevitra teo aminy sy Ratsiraka no mety antony nilazany io, ary indrindra moa fa i Ratsiraka dia anisan'ireo olona izay nanome fanampiana ny teny Antanimora raha nikomy ry zareo teny ka efa lasa teny ny col Brechard....

Raha nanao fanafihana tao Antaninarenina izay nisy ny siègen'ny PSM ny miarmila ny alin'ny 13 Fevrier( ministeren'ny energie et mines @izao fotoana ambadiky ny tresor ) dia izao no hita tao: betsaka ny fitaovam-piadiana hita sy tratra tao....
Teo @ireo audition natao t@ ny vavolombelona sy ireo mpikambana sasany tao @ny PSM ankaotry ry Resampa, Tsiranana,Ramilamanana Samuel,

Ramananjato Gabriel talen'ny gazety basyvava, no nahafantarana teo @ny fitsarana ny tetika ratsy rehetra izay efa noketrehina hatramin'izay: ny fomba hamonona any filoham-pirenena, ny fomba hangalana ny fitondrana , ny acte de terrorisme hatao @ ireo mpihavy indrindra fa ny avy eto anivon-tany, ny fomba hangalana ny fitondrana indray sns....
Mikasika ilay hoe efa voapoizina ny col Ratsimandrava raha notifirina teo Ambohijatovo...tsy fantatro aloha hoe taiza no nahafahan'io olona prof de medecine io nilaza izany...tsy fantatro..fa araka ny teny ny vavolombelona ary indrindra ilay FRS iray izay nirahina nitsikilo sy nampita ny vaovao avy eny Anosy dia izao noteniny "hitako ny col Ratsimandrava niditra tao anaty fiara (ny fiara nitondra azy dia peugeot 404 berline mainty ary 0091TH ny numero d'immatriculation)..ka mahagaga ny nahafahan'io prof de Médecine légal niteny io (fantatro io olona io ary any Toamasina izy no monina) Ny nolazain'ny chauffeur nitondra ny col Ratsimandrava dia izao: raha vao nandeha ny tifitra hoy izy dia nahatsiaro nagotsoka ny tongotro havia ary tsy afaka nanitsaka embrayage intsony aho dia nihemota ny fiara ary nidona teo @ ny rindrin'ny commissariat..@vao nitsahatra ilay tifitra variraraka dia izao no feo henoko avy aoriana hoe: voa aho leitsy hoy ny col Ratsimandrava...dia nitodika aho ary nahita azy nirona nankany @ ny ankaviany ary ny lohany somary nitodika nankany aoriana no lasa niondana teo @ ilay GP2 Rakotoarison Bernard(garde de corps io), nezahako notsapaina izy ka teo @ ny tratrany ny tanako no niantefa fa ehnoko misy zavatra mahamay tapako ka rehefa nojereko dia hitako fa nisy rà nivoaka teo @ ny tratrany...
izay no fitantaraN,ilay chauffeur izay lazaiko etoana fa maty t@ny 2007.
Ny zavatra tiako lazaina rahya izay rehetra izay dia izao..betsaka ny olona nioko hamono azy : ny PSM, Ny mpikambana sasany tao @ ny club des 48,ny col Brechard sy ireo GMP izay natao fitaovana fotsiny ny ankamaroany, ny sasantsany tao @ ny tafika...saingy izao ..ny action nataon-dry Brechard teny Antanimora no lasa nialoha ny tetika nokasain'ny rehetra hatao...

Dia iny fitsarana niafara t@ ny queue de poisson iny.
Ny verdict dia natao ho verdict d'appaisement satria krizy politique ilay izy ka sarotra ny hanendry olona itsy na iro ho 1er responsable na dia efa fantatra aza ny tena 1er responsable satria mety nanakorontana firenena efa teo akaikin'ny adim-poko nahatsiravina isika t@ireny fotoana ireny....itodiho ny tantara dia ho fantatrareo ny zava-nisy...
Marihina fa ny col Brechard dia tsy tadidiko izy iny na t@ny 2009 na 2010 no nahafaty azy..
Fa ity ny zavatra nahalsa saina ahy.maninona raha vao maty ny col Brechard dia aty aoriana dia nilaza ny teo anivon'ny gendarmerie fa hatsahatra koa ny fikarohana ny nahafaty ny col Ratsimandrava???????
Ity koa misy anecdote iray: t@ny 2002 dia nisy gal Iray maty novonoina de sang froid tao @ ny service de reanimation tao @ ny hopital Fianarantsoa...Io general io raha tadidinaeo ilay general nipetraka teo @ ny arabe teo alohan'ny vavahadin'ny primature ilay niteny hoe : aleoko izaho no maty eto ary @#$%& aho fa tsy tantiko ny ahita anareo marobe voatifitra eto satria zone rouge ity palais primature ity...raha ilay saika haka an-keriny ny palais primature ny vahoaka hametraka na,I jacques Sylla ho 1er ministre....
Io gal io dia miaramila izay niandany t@i Ratsiraka t@ireny fotoana ireny..zanaky ny col Brechard io gal io ..Gal Andrianaivo no anarany..ny nampamono io gal io dia tsy fantatra satria commando encagoulés no nanao ny famonoana azy...anontanio an'i Pety izay responsable... mbola misy koa miaraka @ireo miarmilan'ny FAT @izao fotoana zanaky ny col Brechard.

Fa ity misy zavatra iray tiako hosaintsainintsika rehetra.
Zavatra niseho t@ ny 1972: rehefa nametraka nanome ny plein pouvoir ny gal Ramanantsoa ny fil Tsiranana dia nahita ny vahoaka fa mbola mijanona eo @ ny fitondrana ihany fil Tsiranana dia nilahatra niainga teo @ ny 13 Mai hiakatra ho eny Andafiavaratra hanao manifestation teny ..saingy nosakan'ny gal Ramanantsoa sy ny gal Andriamahazo sy ny gal Ramarolahy ary ny col Ratsimandrava teo Andohalo dia izao nolazain'ny gal Ramanantsoa: miverena ianareo midina eny @ ny 13 mai fa aza mikatra any..Raha voa ihoaranareo ity faritra hijoroanay ity dia tsy

afaka hiantoka ny ainareo intsony izahay ary ho be lavitra nihoatra ny t@ ny 13 mai ny faty eto satria zone rouge tsy azo hanaovana fihetsiketsehana ny manodidina ny lapan'ny filoha, ary mety hanararaotra hiditra an-tsehatra ny hery vahiny( ny tafika frantsay no lazainy t@io)..midika izany fa rehefa zone rouge dia tsy azo hanaovana hetsika politika...
Hitako tsara ireo miarmila efa vonona hitifitra ireo...ireto avy ny composition-dry zalahy t@izany: FRS, Gendarmerie, Beret rouge , fusiller marin avy any Antsiranana..ireo no garde presidentielle izay norenforcer-na aza taorian'ny 13 mai 1972.Ny ina.fr izay namoaka ny fandihadiana natao t@ireny fotoana ireny dia nahitako tsara ireo miaramila efa bien placé hitifitra raha nisy saika hanao fihetsiketsehana teny...Dia niverina ireo vahoaka ireo rehefa notoron'ny gal Ramanantsoa hevitra..

ny zavatra iray koa dia ity: ireo commandos suicide nalefa hanatanteraka ny mission dia tsy navela hitondra zavatra hamantarana azy avokoa.na ny basy nentina aza dia tsy ilay fitondran'ny polisy dia ilay UZI israelien fa PM 49 izay iombonany @ny gendarmerie sy ny tafika...
Saika tsy nisy nahafantatra ry zalahy tonga teny Ambohijatovo rehefa lasa nitsoaka ireo telohaly sisa-paty, fa miaramila iray teo ambohijatovo no nahafantatra an'i Zimbo ka nahfahana nanao ny recoupemnet rehetra hoe avy aiza ary iza no naniraka ireto olona nitifitra ny col Ratsimandrava ireto.

Izany hoe efa vita tsara tokoa ary nisy professionalisme tokoa ilay attentat..
ny iray koa dia izao: t@iny lalana mankany Fianarantsoa iny dia misy toerana iray izay atao hoe Mandalahy..tao no toerana fanaovana formation commando hoan'ny polisy ary matetika ny FRS no manao formation any, dia tao koa ny formation israelienne azon-dry zalahy..Tsapa @ izany fa nanana formation paramilitaire avo lenta ireto FRS ireto t@izany.
Tsy nahagaga raha tany ny col Brechard no nitady fialokalofana sy nanomana ny tetika reehtra hanaovana pression ny fitondrana hanao negociation taminy, satria fantany fa nanana ireo atout rehetra ireo ny FRS raha nitaha t@ ny tafika malagasy

Betsaka ny zavatra nifamahofaho t@ireny toe-javatra ireny ary na tao @ ny directoire militaire aza dia erfa nisy zavatra betsaka nifamahofaho ihany koa satria betsaka ny fifandonana tao na dia samy miaramila aza ry zalahy tao..
anisan'izany ilay fifidianana lazaina miafina fa handaniana izay ho filoha hitarika ny firenena : tsy maintsy nadalo fifidianana indroa ny tao satria ny filohan'ny directoire dia tsy nifidy teo @ ny 1er tour fa noterena hanome ny vatony kosa teo @ny 2ème tour.Ny mpifanandrina dia ny commandant SOJA sy Ratsiraka ..betsaka no niandany t@i SOJA satria nanakaiky ny firehana nizoran-dratsimandrava izy. Ratsiraka anefa talohan'io fifidianana miafina io dia efa nanao tractation taty ambadika ny hanomezana azy ny fitondrana satria nihevitra ny tenany fa en pole position tsara noho izy efa nahavita ireo exploit politique izay nataony nadritra ny fitondran'ny gal Ramanantsoa...
Marihina aloha fa raha mbola attaché d'embassade tany France Ratsiraka dia efa betsaka ny olona no nahaita azy manamboatra fihetsika foana hoe : tahaka izao aho rehefa president de la République....
Marihina fa fony i Tsiranana narary tany France dia efa nisy olona naniraka an-Ratsiraka hanongam-pnajakana tahaka ny fanaon'ny tany afrikana t@izany fotoana izany..fa noho ireo tafika frantsay mbola teto Madagasikara dia tsy afaka izy na dia niteny aza hoe tsy azoko atao izany fa miaramila aho fa tsy mpanao politika...
Ka rehefa natao ilay 2ème tour tao @ilay fifidianana dia nomen'ny Gal Andriamahazo an0Ratsiraka ny vatony na dia hita aza fa tsy dia nakaitrahany koatra ilay izy noho ireo korontana niseho teto @ ny firenena ary hitazonana ny unité teo @ ny tafika sy ny ny firenena...
Ny zavatra tsapa dia izao.Io adim-poko io foana no voizina sy atao fampitahorana teto hatramin'izay..ka hatramin'izao.na dia eo aza ilay hoe efa nilaozan'ny toetrandro izany....
mampalahelo ilay toe-tsaintsika gasy...
Anjarantsika ny maka conclusion hoe iza no namono an-dRatsimandrava....efa fantatra ilay izy fa samy menetra avokoa duay sahy amabribary..Raha ny ahy manokana dia izao: ny acteurs politika rehetra teto Madagasikara no responsables saingy izy 5 lahy sy ireo nanome ny baiko hanatanteraka ny attentat no instruments sy 1er responsable
Betsaka no miala bala hoe tsy izaho no responsable sy ny hoe tsy nisy zavatra fantatro ny mikasika iny tahaka ny fanaon'ny @izao fotoana hoe iry no responsable ny famonona teny Ambohitsorohitra ...

Farany dia izao: tadidio ny teny nolazain'ny fil Tsiranana ny alin,ny 13 mai 1972 hoe : tsak tsak zato harivo, tsy maintsy mitifitra ireo miaramila ireo raha mbola torahanareo vato voasary....
rehefa zohina iny horonam-peo iny dia izao no izy..enregistrement natao ho fampitahorana sy avertissement ny marain'ny 13 mai mialoha ny fihetsiketsehana iny enregistrement iny..izany hoe efa pre enregistrement halefa ny maraina tao @ ny radio nationale, saingy tsy nalefan0dry zalahy fa nadrasan-dry zalahy ny hariva rehefa vita ny fifandonana ka natao handetehana ny fil Tsiranana ilay izy tahaka ny natao t@ ny 1991, sy 2009 hoe hatao izay ahafeno rà ny tanana'ny mpitondra..
Raha zohina ny zavatra nitranga t@ny 1972 dia izao: nanantena ry zalahy baron de PSD sy ny manodidina azy fa rehefa hametraka demission ny fl Tsiranana dia hanome ny fitondrana @ny lohandohan'ny mpisorona tao @ ny PSD, na dia teo aza ny acte mangina nataon'ireo ireo olona sasantsasany avy aty @ ny syndicat sy ireo olona nanana firehena communiste sy socialiste sinoa sy sovietika nanohana iny fihetsketsehana nataon'ny mpianatra iny...kinanjo natolotry ny fil Tsiranana ny gal Ramanantsoa ilay fitondrana ary hita hoe ni échapper an-dry zalahy ny fahefana...dia avy eo indray diso fanantenana indray koa vokatr'ilay referendum anatao t@ ny octobre 1972 dia nanaomboka nyacte de destabilisatioj rehetra ka niafara t@iny affaire 1975 sy ny tohiny rehetra iny ka hatramin'izao io....
lasa revolisiona sosialista ilay izy satria maromaro no antony:
i- vao nisintaka t@ny zone franc isika ary mbol a ady be ny ny zavtra natao tany vao vita ny accord de cooperation ary koa fananesorana ny tafika frantsay Vokany somary nangatsiaka ny fifandraisana teo @ ny tany roa tonta....betsaka ny vola vahiny niasa teto no notsoahina ary nampodiana tany France...vokany kely ny tahiry vola vahiny na ny devise izany
Raha ny vola nentina niasa tao @ny directoire aza zara raha nisy. Vokany tsy maintsy nitady lalana hafa ny directoire hampandehanana ny raharaha... Ka Ratsiraka no natao hanao ny negociation tany @ireo firenena hafa tahaka an'i Algerie,URSS,Chine

Dia raha nitady fiarahana miasa dia tany @ny tany manana firehena sosialista izany .Ny tsy azo hadino koa dia ity: ireo olona nitarika ny hetsika t@ 1972 dia nanana fireahana sosialista avokoa,ka noheverina fa tena aspiration'ny malagasy ny firehana sosialista vokatr'iny hetsika iny.....

Raha tiana ny hanana stabilité politique t@izany dia tsy maintsy nifidy ny bloc hiarahana miasa na ny bloc sosialista na ny bloc capitalisme izay vao notsipahana teo aloha...ity farany anefa dia sarotra ihany,dia tsy maintsy nofidiana ny bloc socialiste izany dia izay no antony nisafidianana ny socialisme na dia tsy mety aza fa t@zany no efa hita taratra fa afaka taona vitsivitsy dia ho rava ny bloc de l'Est...


Dahyaka Lorens nanoratra azy tao amin'ny Facebook


Tora-po krismasy

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 16:40

Izaho izay mpiasa olo-tsotra, mba mahalala manome andro tsy fiasana ho an'ny mpanampiko. Omeko tapa-bolana izy mba hiala sasatra sy hanao fety anaty fifaliana. Ary mbola omeko "prime kely" ihany koa na dia tsy afa-po @ asany aza aho ho fankasitrahako ny faharetany sy ny ezaka nataony. Satria olombelona ihany koa izy, manan-jo hifety indrindra @ zao krismasy sy taom-baovao izao, mendrika ny ho faly, hiara-paly @ ray aman-dreniny sy ny mpiray tampo aminy, ary ny fianakaviany.

Ianao izay orinasa goavambe io, mampidi-bola @na tapitrisa maro isan'andro manerana an'i Madagascar, tsy mba mahafoy andro krismasy sy taom-baovao ho an'ireo mpiasanao fa mbola asainao mivarotra ihany izy ireo. Tsy lazaina intsony ny fandrahonana samihafa. Ny ankamaroan'ireo lehibe "directeurs" anefa samy naka congé daholo, ny mpiasa madinika terena hiasa fa ny "directeurs" mibaiko lavitra sy milamina tsara.

 


FARCES DIPLOMATIQUES ...

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 15:26

Bien qu'elle soit créditée d'un poids réel sur le plan international et d'une certaine avance en matière d'exercice de souveraineté sur les Iles Eparses de Madagascar, pourquoi (et pourquoi maintenant) il aura fallu que la ‪#‎France‬ choisisse la provocation?

Le 19 octobre, Véronique Vouland a fièrement affirmé que "Les Iles Eparses sont des îles françaises" (propos cohérent et logique par rapport à la position officielle de son pays). Mais les autorités malagasy n'a rien voulu voir et cultivent la passivité presque complice. Acculé par le mouvement de quelques nationalistes, le président Hery Rajaonarimampianina décide enfin d'en parler. Le 06 novembre, celui-ci fait remarquer que le dossier n'est pas enterré mais "le silence est d'or" (hihihi C'est de la pure Connerie), tout en minimisant les propos de la provocatrice, prétextant le rang protocolairement moins important de cette dernière.


Mais la France ne s'arrête pas là et enfonce le clou. Au lendemain de la réaction tardive du président malagasy, l'on apprend qu'une ministre française d'Outre-mer sera bientôt dans la région de l'Océan Indien et que "bizarrement" une visite dans une ou deux de ces îles fait partie de son agenda (normal vu que son pays est dans la logique de provocation-affirmation). Le comble c'est que la ministre malagasy des "affaires" avec les étrangers relative la situation car la partie française l'aurait déjà soi-disant averti de cette escale pour justement ne pas impacter les "négociations" en cours (Absurdité).


La situation s'empire car un général ministre malagasy "défonce" les nationalistes en déclarant le 11 novembre, en marge de la commémoration de l'anniversaire de l'armistice (avec la France) que l'Etat préfère la "discrétion" (quelle Foutaise!) car lui il est persuadé du fait que "dans ce genre de situation, ceux qui font du tapage et des gesticulations ne sont pas forcément les propriétaires".

CERTES monsieur le ministre, moi non plus je ne suis ni pour la précipitation ni pour l'affront démesuré, mais quand même soyez moins ridicule car votre réaction ressemble beaucoup plus à la soumission vu l'enjeu en question. Comment pouvez-vous encore parler de "discrétion" et de "silence" alors qu'en face on a un "acharnement" diplomatique de la part d'un pays puissant (en plus).


DIPLOMATIQUEMENT, je savais déjà depuis que vous n'êtes pas trop "top" madame la ministre, par contre essayez cette fois-ci de rester DIGNE. Je ne sais pas si vous faites exprès ou non, mais votre naïveté (pour ne pas dire imbécillité) nous plonge tous dans la "merde", car on est en train de se faire insulter ouvertement là.


GRAVE, je ne trouve même plus le mot pour décrire votre comportement monsieur le président. S'il vous plait arrêter de vous plaindre que vous venez d'arriver et que vos prédécesseurs n'ont rien foutu. Pour l'heure vous y êtes, on ne vous a pas forcé de prendre le pouvoir, agissez comme un vrai "homme d'Etat".

Moi personnellement, je suis conscient que ce n'est pas avec votre équipe qu'on arriverait à gagner cette bataille, mais n'empêche faut agir et agir. Chaque fois qu'on patine ou qu'on freine, les autres continuent à avancer et plus ça avance plus on est à la traîne, plus la chance bascule de leur côté ...

SACHEZ QUE LA DIPLOMATIE NE SE RÉDUIT PAS AUX RÉUNIONS AUTOUR D'UNE TABLE DITE "RONDE", ELLE S’AGRÉMENTE D'UNE SÉRIE DE TRAVAUX PRÉALABLES ET PRÉPARATOIRES - UNE SUITE D'ACTES ET ACTIONS CONCRÈTES A TOUS LES NIVEAUX - UNE SUCCESSION DE SIGNAUX ACTIONS/RÉACTIONS.

IL EST ANORMAL QU'ON SE TARGUE ENCORE DE RESTER DISCRET ET SILENCIEUX (TOUT EN SE VANTANT UNE "HAUTE DIPLOMATIE") ALORS QUE CERTAINS, AVEC TOUT SON POIDS ET PUISSANCE, TRAVAILLE SANS RELÂCHE ET DEVIENT DE PLUS EN PLUS ARROGANT.

Hery Tina Vazimba


Tany miova tompo [Notovanana]

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 13:09

Olona fanta-daza eto amin'ny firenena aza tratran'izao toe-javatra izao ka mba manao ahoana moa ny mahazo ny olona tsotra rehefa anaovana barofo ny taniny?

 

Dia nisy fikarakarana tany ambadika tany, ka nisy taratasy nivoaka tahaka izao:

 

Marina indrindra ny nolazain'ny solontenan'ny Hafari tao amin'ny fandaharana Don-dResaka amin'ny fitadiavana hoe taiza ho aiza no nisy ny fanaovana mazia nanovana ny taratasin'ny tanin'ny Labatoara Andohatapenaka?

Tovana:

 

Qui a dit que Madagascar est le pays du moramora???

Mais non, pas du tout, détrompez-vous!

Depuis la semaine dernière, on a bien progressé qu'on a même battu le RECORD DU MONDE pour un sujet aussi fastidieux que l'ACQUISITION FONCIÈRE.

Et vlannn, preuve à l'appui, un petit récap des 7 derniers jours :

- le 19/10/2015 : descente sur terrain du "propriétaire" aux fins d'annoncer la poursuite de son projet initial consistant en l'implantation d'un abattoir sur les lieux,

- le 20/10/2015 : réponse du berger à la bergère, les barons du gouvernement s’insurgent contre cette déclaration urbi et orbi de la veille et annoncent que lesdits lieux appartiennent à l'Etat Malagasy étant cédés à la Seimad, et d'autres projets immobiliers de grande envergure y seront déjà prévus,

- le 20/10/2015 : établissement d'un acte de vente de la propriété au profit de la Seimad pour 141.002.000 Ariary,

- le 21/10/2015 : enregistrement fiscal de l'acte de vente auprès du Centre Fiscal 1er Arrondissement (le dossier fiscal du preneur Seimad est-il géré par ledit Centre, Seimad étant une grande entreprise),

- le 22/10/2015 : inscription modificative de la cession et du nouveau propriétaire dans le livre foncier au niveau du Service des Domaines,

- le 22/10/2015 : délivrance du "juridique" (CISJ: Certificat d'Immatriculation et de Situation Juridique), lequel document ne serait délivré en moins de 72 heures dans le cours normal,

- le 26/10/2015 : début des travaux par Seimad :

> sécurisation de l'accès auxdits lieux par les éléments de l'EmmoReg

> démolition des anciennes infrastructures déjà érigées sur les lieux par l'ancien propriétaire Tiko Agri Sarl...

Décidément, quand l'Etat veut, l'Etat peut...

Mandroso Randria tao amin'ny Facebook

 

 


Tiavo ny asanao fa aza mitia ny orinasanao

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:53

Tiavo ny asanao
fa aza mitia ny orinasanao,
satria mety tsy ho fantatrao
hoe rahoviana ny orinasanao
no mitsahatra amin'ny fitiavana anao.
______________________________________

Dr. APJ Abdul Kalam


Mialà hatrany ara-potoana ao amin'ny biraonao

1. Tsy manam-pitsaharana mihitsy io asa io. Tsy mety ho feno na vita tanteraka.
2. Zavadehibe ny fitodihana amin'ny mpanjifa, tahaka izany ihany koa ny ankohonanao.
3. Raha lavo ianao amin'ny fiainanao, tsy hanampy anao na ny lehibenao na ny mpanjifanao, ny fianakaviana sy ny namanao no hanampy anao.
4. Tsy resaka asa birao na mpanjifa ihany tsy akory ny fiainana. Misy zavatra hafa ihany koa amin'ny fiainana. Mila mifandray amin'ny manodidina ianao, mila miala voly, maka aina ary manao fanazara-tena. Aza avela ho tsy misy dikany ny fiainanao.
5. Tsy olona miasa mafy ny olona miala tara ao amin'ny birao. Ny izy kokoa aza dia olona adala tsy mahay mandrindra ny asa ao anatin'ny fotoana natokana ho amin'izany izy. Tsy mahomby ary tsy mahay ny asany izy.
6. Tsy nianatra mafy sy hitolona mafy ao amin'ny fiainana ho lasa milina [machine] ianao.
7. Raha manery anao hiasa alina ny lehibenao, dia mety ho tsy mahomby amin'ny asany izy ary tsy misy dikany koa ny fiainany; dia alefaso any aminy ity hafatra ity.

Fialana ara-potoana ao am-piasana :

Fahaiza-miasa
Fananana fiainana ara-piarahamonina tsara (sy mahafinaritra)
Tsara sy mahafinaritra ny fiainam-pianakaviana

Fialana tara ao am-piasana :

Tsy fahaiza-miasa
tsy manana fiainana ara-piarahamonina
Fiainam-pianakaviana kely dia kely


Nadikan'i Zo Andriamifidisoa (jentilisa) ho amin'ny teny malagasy ao amin'ny Facebook

PS: Izaho kosa manao hoe Aza manaiky ampiasain'ny orinasa ora mihoatra betsaka noho izay napetraky ny lalàna fa fanambakana anao tanteraka izany.

 


Sata Facebook eo anatrehan'ny herisetran'ny zandary tao Ankatso

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 05:40

Naka feo mpitandro filaminana iray malaza aho indray taona dia izao no navaliny : « ianareo manko hoy izy, tsy fantatrareo ny tena zava-misy marina mikasika io fandriampahalemana io, ka hirahirainareo izany resaka zon’olombelona izany… » dia nalandamina teny ny vono olona nifanohy tamin’izany fampandrian-tany izany.

Tahaka izao no tranga hoy ny vavolombelona iray : « misy dahalo manafika ny tanana iray, dia rehefa lasa ny dahalo, dia tonga ny mpitandro filaminana hoe hampandry tany hono. Ary amin’izany izy ireo dia misava isan-tokan-trano ka ireo olona hahatraratrana firavaka sy vola ao an-tokatranony dia heverina toy ny mpangalatra/dahalo. Vono sy herisetra no miandry azy ireo ary manampy izany dia halaina ireny fananany ireny tsy hay hatao hoe hatao inona na omena an’iza. Eo anatrehan’izany dia sady matahotra ny mponina no tsy mahita hosarangotina ihany koa satria rehefa ny olona heverina hampandry tany no mitondra horohoro... dia azonareo an-tsaina. »

« Hitondrana mpaka sary sy hanaovana fihetsiketsehana be ny tranga toy ireny ary fanahy iniana nohadinoina mihitsy fa ilay dahalo anie ka « bandit de grand chemin » e, misy lalana manafay ireny karazan’olona ireny any anaty lalana any. Ny nataon’ny mpitondra aza moa dia nihavana tamin’ireny dahalo ireny ka nitondra toaka, sakafo ary nizarana vola izy ireo. Nisy kazana hetsika toy ny endrim-mpampihavanana mihitsy natao tamin’izany » hoy ity mpandinika iray.

« Ny zava-misy, vao andro vitsy anefa izao dia hoe manangana ady indray amin’ny dahalo ny mpitandro ny filaminana ary ny filoha moa dia mitondra azy ireo ho toy ny fahavalom-pirenena » hoy ny mpitati-baovao. Etsy andanin’izany, ny mpitandro ny filaminana dia maneho herisetra mafy dia mafy amin’ny olona tsy mitondra akory fitaovam-piadiana. Manginy fotsiny hoe : tsy tonga ny mpitandro filaminana raha tsy efa lasa ny mpangalatra/mpamaky trano, Ny mpanodikondim-bola jerem-potsiny. Ny mpanao kolikoly izao efa mampiakatra ny saran’ny raharaha amin’ny vidin’ny vola halainy. Ny vahiny moa dia ireny namono mpitandro filaminana ireny, ireny anefa tsy mba gadraina na nomena fampitandremana akory.

Dia nefa ireny no hitakiana sy handoavan'ny mpandoa hetra vola isak'izay mihetsika izao. Raha mba hindraminao izy fa very entana ianao dia mahazo ianao hoe mba omeo vola any aloha hatao gasoil 30.000 ar io raha kely indrindra, raha tsy izay mitondra fiara na aleo mandeha taxi. Dia raha hanontaniana ny mpitondra dia hoy izy hoe mandry hono ny tany ! Dia aleo ary hatao hoe ekena izany fa mety hanana ny rariny tokoa angamba izy ireo amin'ny asa hataony ? Fa ity : iza tamintsika no efa nandray tombon-tsoa tamin'ny asan'izy ireny ? Ary tsy nandoavam-bola araka ilay maha contribuable ny malagasy tokoa ve izany ?

Domoina ao amin'ny Facebook


Valin-kafatra ho an'i Rossy

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:27

«Toujours victime mais jamais responsable!» hoy i Alidera AR izay.

Io no tena olana tsy mampandroso antsika Malagasy.
Natao ny hangina fa misy karazan-javatra tena mahavaka mihitsy.

Tsy maninona asehoy daholo ny mari-pahaizana rehetra. Fa toa tena fahaizana tsy amim-pahalalana izy ity sady lany henatra koa angamba.

Milaza ianareo fa demokraty manaja ny safidim-bahoaka kanefa nandray basy nanao fanamiana kolonely, raha ny sary nandeha eraky ny tanàna no inoana, nanongam-pitondrana ary namingavinga ny safim-bahoaka tamin'ny 2009. Manginy fotsiny ny filazana fa manana mari-pahaizana ambony amin'ny resaka lalàna...

Fa ny tena mahagaga sy mahazendana dia ny toa tsy fahalalana akory ny andraikitra nangatahana na norombahana ho raisina.

Efa ianareo no nitondra ny tany sy ny vahoaka nandritra ny enin-taona. Fa mbola ny olona efa nalefa sesi-tany no omena tsiny. Sa mbola ny olona efa sesi-tany ihany sady tsy navela hody no asaina mandroaka ny fakonareo? Ny toerana nalainareo fa ny adidy sy andraikitra miaraka aminy navelanareo. Fa vola miditra ho an'i Madagasikara angaha ny hofan-trano sy ny hetra naloanareo any Frantsa na Arabia Saodita na Maorisy...? Manome asa ho an'ny vahoaka Malagasy angaha izany? Indrindra ilay vahoaka lazainareo fa amabany tanàna?

Fa ny "OrinasaTiko" na andeha lazaina aza hoe tsy nandoa hetra, ohatrinona ny vola nampiasainy teto ary nampiasa Malagasy? Ohatrinona ny volany nipetraka teto amin'ny banky teto Madagasikara?

Dia tena mahagaga tokoa ity solom-bavam-bahoaka Malagasy lany teto Iarivo ity manaiky ny hoe «aleo ny any @ province @ zay no ataontsika tsara noho ny antananarivo fa reto tanà reto olona hypocrite daholo... aleo hiosona anaty lavaka, fako sy ranotay ao ...». Mba tadidy ve farafaharatsiny hoe ny olona nifidy anareo anie no hihosona anaty lavaka sy fako ary ranotay??? Mbola ireo ihany koa ilay vao avy nitsabo 9.
Mba olona mieritreritra an'i Madagasikara ve no mahasahy miteny fa aleo ny Renivohitra ho simba? Solom-bavam-bahoakan'i Madagasikara tokoa ve?

Aoka lehiretsy fa mba efa olona nafahana ianareo a! Naka toerana eto amin'ny tany sy ny Fitondrana ianareo na tamin'ny hery io na nangatahana. Dia raiso ilay adidy sy andraikitra miaraka aminy fa aza ny hafa foana no omena tsiny lava.
Dia misaotra mampahatsiaro fa tena ao anaty adidy sy andraikitry ny solom-bavam-bahoakan'i Madagasikara izahay na tsy nifidy azy aza. Aza variana amin'ny arina ery handrin'ny hafa fa jereo ihany koa ilay andry ao anaty maso e.

Dia na inona na inona no teotran'ny mponin'Iarivo, na hypocrite izy na izay anarana rehetra efa nomena azy, tsy ifanerena ny mipetraka eto e! Aza mampijaly tena eto, ary indrindra aza mampijaly ny mponina eto. Hajao ilay tany sy ny mponina ary ny tantarany. Raha lafatra ny tany an-kafa nifindra tany ianareo.

Malalaka ity Madagasikara mamitsika ity sady tsara raha asondrotra amin'izay izy ity e! Mila sy efa mitaky ny isehoan'ny tena lanjan'ireo baoritra be dia be efa dradradradraina lava ireo manko izy ity
.

Basy atifi-kavana tsy misy «hypocrisie» ny ahy! Raha hanao dia andao atao tsara ary aleo mifanaja.

Omeo ohatra tsara ny vahoaka e!

Trafon-kena ome-mahery. Am-bava homana, am-po mieritra.
Atsipy ny tady ho eny an-tandroky ny omby. Atsipy ny teny ho any am-pon'ny mahalala.

Aiza ry avara-pi!!!???
https://www.facebook.com/madagascar.rossy/posts/434419196769269?pnref=story

 

Andriamahery AR tao amin'ny Facebook

 


Filazana avy amin'ny mpitsindroka fako

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:14

- Noho ny fahatsapana tato ho ato fa mihamitombo be ny isanay mpitsindroka eny amin'ny toeram-panariam-pako,
- Noho ny fahitana fa midina dia midina ny kalitaon'ny fako azonay tsindrohana,
- Noho ny fisian'ireo aretin-tsy fantatra namely ny kibon'ireo namanay saingy soa ihany fa sitrantsitrana fahatany teny tsy misy fanafody,
- Ary noho ny fahafantarana fa olona azo ifampiresahana ianareo dia:
Andininy 1: Miangavy izahay mba tsy ho afangaro loto na fako hafa ny taolana avy eny an-databatra fihinananareo fa atokana @ harona "sachet" madio,
Andininy 2: Mba saraho hiavaka amin'ny varin'apango vaovao ny varin'apango tranainy mba ahafahanay manapa-kevitra na ho hanina avy hatrany ilay tranainy na mbola ho hafanaina,
Andininy 3: Mba asio marika ny ranom-boankazo arianareo miaraka @ tavoahangy mpisy azy na mbola azo sotroina na tsia,
Andininy 4: Raha misy poizina arianareo dia fonosy tsara dia ataovy fato-maty mba tonga dia ho takatray hoe maty izay mihinana azy
Andininy 5: Raha hena manta satria mety efa misy fahasimbana ohatra no arianareo dia mba avy hatrany dia teteho fa indraindray tsy manana antsy izay mahazo azy,
Andininy 6: Miangavy raha mba azonareo atao, aza mandrora anaty fako mbola azo hanina (azonareo ny antony)
Andininy 7: Aza ampiarahana amin'ny fakon-tsakafo ny vakin-tavoahangy na vera na lovia,
Andininy 8: Aza andrasana ho simba be ny sakafo efa tsy tianareo intsony vao ariana fa misy mantsy aminay tsy afaka mampangotraka azy intsony fa tonga dia mandrapaka,
Andininy 9: Noho ny fisian'ireo tsy mahatanty sakafo misy tsirony samihafa mifangaro dia mba atokantokany izay tsy tokony hikambana,
Andininy 10: Miantoka ny fiveloman'ny fianakaviana marobe eto Madagasikara ny ambin-tsakafo arianareo ka maneho fisaorana anareo @ fanajana ireo fangatahana voalaza eo ambony.
Mangataka @ fitondrana izahay mba hanao famonoana alika indray fa mihamaro koa ry zareo ka henjana ny fifandrombahana @ ireo masiaka.

Hantenaina fa hihatra avy hatrany ity filazana ity raha mba misy miraharaha ihany

 

© Nanou Fiankinana R - 7 mey tamin'ny 7h45mn hariva


Fanitsian-dresaka : Ravalomanana sa ny Mpizaika

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:10

Mankaleo be lay familian-dresakareo mpanao gazety sasany sy mpanao politika :
- Ravalomanana tenany, notohanan'i Ratsiraka, no nangataka fanafoanana lay décret residence fixe, fa tsy resolution Fampihavanam-pirenena
- Azon'ny Filoham-pirenena nolavina iny na hoe "andraso kely"

Raha foana lay décret, tsy nisy mihitsy fangatahana na filazana fa foana ny didim-pitsarana efa nivoaka momba azy.

Dia misy Sahy miteny izao hoe "nodiovin'ny mpizaika teny Ivato Ravalomanana"
"Ravalomanana no tena mivoaka mpandresy fa nanadiovana azy no nanaovana an'iny"

MIVOLAMBOLA FAHATANY!!!

Ravalomanana tenany nangataka fanokafana ny TIKO (na inona na inona zavatra nataon'i Ravalomanana tsy tiako dia za koa mba maniry ny hisokafan'ny Tiko ka hanara-dalàna toy ny rehetra fa tsy gros requin),
Izy tompony nilaza ampahibemaso fa vonona handoa ny hetra sns zay tokony aloany fa mba jerena zay hanamorana izany nohon'ny fahavoazana sy ahafahany mi-demarrer!

Kanefa dia misy Sahy miteny fa "Zay olona 2000 teny Ivato no hanafoana ny hetra sns tokony aloan'ny TIKO ka hisokatra mora foana"

TSY MAHAY MISITRAKA FAHALALAHANA!!

Tsy nahita mihitsy aho teny mpanao gazety ka hoe mba ni s'introduire tany anaty commission tany nijery ary nitantara ny fizotrany sy ny adihevitra nifanaovana.

 

© Alisoa Rasoanaivo tao amin'ny Facebook -


Lahatsoratra nanjavona? resaka fiainam-pirenena

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:49

Miarahaba antsika rehetra indray e!Mba tena tohina sy nalahelo ny fo raha nahare fa hay ve ka nasaina nianto-tena ireo gadra 5 mirahalahy Jean-Marc Koumba sy ireo mpiasan'ny ACM 4 namany rehefa avy novotsorana tamin'ny gadrany tany Diego ka hody any Antsirabe.

Marihina fa misy raim-pianakaviana sahirana tamin'ireo mpiasan'ny ACM ireo satria na dia ny sakafo nohanina tany amponja aza dia nifampitadiavana sy nanahirana isan'andro nandritra izay 55 andro nangejàna azy ireo izay.Tsy mba afaka namangy azy ny fianakaviany noho ny fahasahiranana ary mazava ho azy fa tsy mba nanana mpisolovava ry zareo niaro azy tamin'izao tranga mampalahelo sy tsy rariny nahazo azy izao.

Ankehitriny dia fantatra fa nasaina nianto-tena ry zareo nandeha nody any Antsirabe.Iaraha-mahalala tsara nefa ny elanela-tany misy avy ao Antsiranana sy Antsirabe izay tsy natao ho an'ny rehetra ny fananana vola atao saran-dalana amin'izany.Ny azo ambara dia niaritra sy nisedra ny tsy rariny sy fanaovana tsinontsinona hatramin'ny farany ireto raim-pianakaviana ireto.

Raha ny tokony ho izy sy fanao any @ tany mandroso manaja ny zon'olombelona dia farafaharatsiny mba nanampy na dia kely monja ireo mpiasa sy raim-pianakaviana ireto ny orinasa iasàny (ACM) saingy ity farany koa vao maika nampivandravandra tamin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny fampanjakàna ny tsy rariny ataon'ny fitsaràna izay lasa fitaovana politika eo ampela-tanan'ny fitondràna ankehitriny. Raha ny tokony ho izy dia ny fitsarana no aro sy fiarovana ny madinika saingy indrisy fa ny mifanohitra amin'izany no mitranga ankehitriny.

Ny dahalo mpamono olona sy mpandrava fananan'olona MODY niova fo indray no arovana sy tohanana ara-bola. Eto ny tenako dia mirary soa sy mankahery manokana ireo rehetra izay iharan'ny tsindrihazolena sy miaina ny tsy rariny rehetra eto amin'ity Firenentsika ity ary singaniko manokana amin'izany ireo raim-pianakaviany dimy mirahalahy nigadra tany Antsiranana sy ireo gadra politika mbola miforitra any amponja any ankehitriny.Etsy andanin'izay raha ny vaovao heno dia handeha hikopak'elatra hiverina any France (Doubai???) indray Atoa Andry Rajoelina rehefa avy nandalo fotoana vitsy teto an-tanindrazana. Toy ny efa mahazatra an'ity sefon'ny tetezamita teo aloha ity moa dia any amin'ny firenena ivelany hatrany izy sy ny fianakaviany no miatrika ny fetin'ny noely sy faran'ny taona hatramin'izay. Tsy misy maharatsy izany satria izay no safidiny; ny ho enti-manana rahateo misy dia misy saingy ny mba tiana hisintomana ny saintsika namana eto dia ny fisian'ny mizàna tsindrian'ila sy fanaovana zanak'Ikalahafa ny Filoha Marc Ravalomanana.

Ny Filoha Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka in-2 nisesy teto @ Firenena dia mbola tsy mahazo fahafahana hatramin'izao na dia teo aza ilay saritsarina "réconciliation nationale" teny Ivato. Amin'ny fomba ahoana tokoa moa no hahafahan'ny olona 2 na 5 miady hevitra sy mandinika ny ho avin'ny Firenena raha ny sasany manana fahafahana mivezivezy sy malalaka amin'izay rehetra tiany atao, ny iray kosa giazana sy gadraina ary tapenam-bava mba tsy hilazàna hoe atao "otage politique"?

Ialako tsiny amintsika namana rehetra eto fa amiko manokana dia tsy rariny ary fihatsarambelatsihy tanteraka no manjaka eto amin'ny firenena ankehitriny. Amiko mantsy, ary inoako fa maro ny namako no mitovy hevitra amiko, dia i Andry Rajoelina no fototry ny olana sy tokony iharan'ny sazy henjana eto taorian'ny fanonganam-panjakàna feno habibiana nataony teto amin'ny firenentsika. Fanonganam-panjakana izay mbola mampitondra takaitra ny Firenena sy ny fiainan'ny vahoaka Malagasy an-tapitrisa hatramin'izao.Tsy mbola nahantra sy fadiranovana toy izao ity Madagasikara ity fa aleo hazava tsara ny resaka.

Amin'ny fo tsy miangatra: Rariny ve? Ara-dalàna ve ny fahasamihafàna misy eo amin'ny raharaha Rajoelina sy Ravalomanana ankehitriny?

Na izany na tsy izany dia mankahery sy manohana hatrany ny FFKM manoloana izao adidy mankadiry iantsorohan'izy ireo izao. Andriamanitra tokoa anie hanolo-tsaina sy hanome hery azy ireo.

"Gilbert Rajaofera"

(Lahatsoratra saro-tadiavina!)


Je voulais visiter le Burkina Faso (28 au 31/10/2014)

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 23:18

Depuis très longtemps, je voulais visiter le Burkina Faso,... parce que c'est le pays de Thomas Sankara, le héros des Africains qui ont vécu les années 80; parce que c'est le "Pays des Hommes Intègres"; parce que c'est le pays le plus stable de la région, un havre de paix au milieu d'un Sahel tumultueux, un pays si stable que son président, Blaise Compaoré, fait figure de sage médiateur dans je-ne-sais combien de crises.


Bref, quand FOLEY HOAG décide de participer aux travaux de la Société africaine pour le droit international (SADI), je ne vais certainement pas laisser à quiconque l'honneur de le représenter à Ouagadougou où la conférence annuelle doit se tenir. Je vais d'autant moins le faire que cette conférence de la SADI est présidée par mon père, lui-même président de la SADI.


Le jour de mon arrivée dans la ville (le 28/10 au soir), Ouagadougou est encore une ville très calme. Le matin, une énorme manifestation avait dégénéré dans le centre-ville, mais la paix est revenue dans l'après-midi.
L'opposition civile est remontée contre le président. Ce dernier veut amender la constitution de manière à supprimer l'interdiction à lui faîte de briguer un autre mandat présidentiel.


La conférence annuelle de la SADI se déroule très bien, le mercredi 29/10. Le thème est: L'AFRIQUE ET LE DROIT PENAL INTERNATIONAL.


Trois membres du gouvernement burkinabé sont venus l'honorer de leur présence. Leurs excellences prennent la parole. Elles font état de la fierté de leur pays de recevoir cette conférence et de l'intérêt tout particulier que le président de la République burkinabé porte au thème des débats.


Plus d'une centaine de personnes étaient dans l'assistance: des universitaires de plusieurs pays d'Afrique, des étudiants et quelques praticiens.


Les débats sont d'un très haut niveau!


La discipline et la bonne tenue des étudiants burkinabés m'impressionnent. Ils arrivent à l'heure et, lors des pauses café, ils laissent respectueusement les "Grands" se servir et, une fois ceux-ci bien servis, ils entrent dans la salle pour se servir à leur tour, en bon ordre. Après la pause-déjeuner, ils reviennent tous participer activement à la suite de la journée.


Le lendemain (jeudi 30/10), dès le matin on sent une certaine fébrilité dans l'air. 
La veille, le conseil des ministres a décidé d'avancer le vote du parlement sur l'amendement constitutionnel. Ce vote n'est que la première étape du processus de révision constitutionnelle. Après ce vote préalable: soit l'amendement est ensuite voté à la majorité des 3/4 des parlementaires; soit l'amendement est ensuite soumis au référendum et voté à la majorité simple des électeurs.


Dans la rue, face à l'hôtel, se trouve le siège du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti politique du président Blaise Compaoré.


Des milliers de personnes se font face à face depuis le matin.


Vers neuf heures, des grenades lacrymogènes explosent. Ensuite, c'est l’échauffourée. Des partisans du CDP portant des tee-shirts siglés "Oui au référendum" se lancent à la poursuite des manifestants de l'opposition. Ils jettent des pierres et avancent avec de gros gourdins.


Les forces de l'ordre laissent faire.


Très vite, les manifestants de l'opposition prennent le dessus. La loi du plus grand nombre s'impose!
Les gros bras du CDP abandonnent peu à peu le terrain. Ils se précipitent pour ôter leur tee-shirts, puis disparaître.
Le siège du CDP prend feu. D'après le voisinage, trois personnes y sont brûlées vives.


Les manifestants de l'opposition mettent aussi le feu au parlement, avant même le vote. Celui-ci ne peut plus avoir lieu.
Des manifestants regroupés sur la place de la Nation passent devant l'hôtel pour rejoindre ceux qui brûlent le siège du CDP.


Les manifestants marchent, maintenant, vers les maisons des députés CDP et, surtout, des députés soi-disant d'opposition qui, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, avaient décidé de joindre leurs votes à ceux du CDP.
Les manifestants de l'opposition mettent le feu aux véhicules appartenant aux membres du CDP. Ils choisissent soigneusement leurs cibles. Les véhicules appartenant à des personnes non-membres du CDP sont épargnés.


Deux véhicules sont en train de brûler. 


Ils ont été choisis parmi ceux garés derrière l'hôtel. Avant d'y mettre le feu, les manifestants les mettent à l'écart pour pas que l'incendie ne se propage aux autres voitures "innocentes".


Le siège du CDP brûle.


Les forces de l'ordre laissent faire. Elles sont nulle part.


La télévision nationale burkinabé cesse d'émettre. Maintenant, France24 devient la principale source de nouvelles.
France24 annonce alors que le gouvernement burkinabé aurait décidé d'annuler le vote qui devait se tenir au parlement. 
Or, ce vote ne peut plus avoir lieu puisqu'à cet instant, le bâtiment du parlement est déjà en feu et les députés ont déjà pris la clef des champs.


Quant au gouvernement burkinabé, il s'est littéralement évaporé. Le Premier ministre et tous les ministres ont disparu. Même le président reste silencieux.


Pendant que le siège du CDP brûle, on apprend que, devant l'université de Ouagadougou, les étudiants ont assiégé le domicile de François Compaoré, frère du président.


Les gardes de François Compaoré tirent dans la foule pour se dégager. Un étudiant, au moins, tombe sous les balles.


François Compaoré tente de s'enfuir. Il roule à toute vitesse vers l'aéroport où il est arrêté par les forces de l'ordre. 
L'aéroport est à trois minutes de mon hôtel.


A cet instant, les manifestants commencent à comprendre que les forces de l'ordre sont passives et qu'elles ne viendront pas au secours de Blaise Compaoré.


Cette photo est superbe.


Autour de cette table, sur les six participants, quatre sont des professeurs de droit dont les pensées sont étudiées sur tous les continents, quatre légendes vivantes du droit international, quatre universitaires africains dont les étudiants prononcent les noms avec révérence: Stéphane Doumbé-Billé, Moïse Makane Mbengue, Maurice Kamto et Raymond Ranjeva.


Derrière la tenture, le siège du CDP est la proie des flammes, des milliers de personnes marchent des gourdins à la main et des masques sur le visage.


Eux sont en train de discuter de l'administration de la SADI. Ils ne se rendent pas compte qu'autour d'eux, à moins de dix mètres, la révolution commence!


Trente minutes plus tard, quand je viendrai leur annoncer que l'exécutif burkinabé est tombé, d'une même voix, tous les six présents diront: "Je l'avais prévu!"


Vanité d'intellectuels!


Revenant dans la salle où je me réfugie, j'entends dans la rue des cris de joie: "Le peuple a pris le pouvoir", "Lougué a pris le pouvoir" ou "L'armée a pris le pouvoir."


Kouamé Lougué est un général à la retraite. Il a été chef d'état-major de l'armée, puis ministre de la Défense, avant d'être limogé par Blaise Compaoré. Il est en train de haranguer la foule devant la place de la Nation. Respecté par l'opposition, les manifestants le poussent à prendre la présidence.


Dans le hall de l'hôtel, le personnel devient plus fébrile parce que les manifestants se dirigent vers Kossyam, le palais présidentiel.


Au même moment, une colonne de militaires se dirige dans la même direction.


Trois forces se font face devant Kossyam: les manifestants de l'opposition civile, une colonne de l'armée et la garde présidentielle de Blaise Compaoré.


Les trois forces en présence devant le palais présidentielle entament des négociations.


Le calme revient alors. Quelques personnes restent pour vider le siège du CDP. Les meubles sont incendiés à même le macadam. 


Il n'y a aucun pillage désorganisé.


Les gens de l'hôtel m'expliquent qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de manifestation publique après 12:00. En effet, le soleil tape trop fort; la chaleur est insupportable. Révolution ou pas, ce n'est pas une bonne idée d'arpenter les rues dans ces circonstances.


Au loin, des maisons brûlent. Il s'agit des habitations des députés CDP et des représentants renégats.


La foule a disparu.


Vers 13:00, les pompiers finissent par montrer le bout de leur échelle. Ils éteignent l'incendie qui fait encore rage au siège du CDP.


Vers 14:30, on entend des klaxons et des manifestations de joie. Le peuple célèbre sa victoire sur Blaise. 
Les gens sont tellement contents qu'ils commencent à dégager les barricades et les barrages érigés ici ou là dans les rues de la ville.


L'effondrement du régime est une énorme surprise. 


Tout le monde savait qu'il y aurait des troubles ce jour-là, mais imaginer qu'ils allaient entraîner la disparition d'un système solidement implanté depuis vingt-sept ans était hors de propos. Après tout, le vote contesté de ce jour n'est que la première étape d'un processus encore long pour aboutir au changement constitutionnel voulu par le désormais ex-président Compaoré.


Le monsieur me dit qu'il est désolé du spectacle donné, mais qu'il fallait passer par là. Il dit ne pas comprendre pourquoi faut-il des morts et du sang versé pour que Blaise sache enfin que sa réforme est inutile.


Puis, il me rassure, ici au Burkina Faso, les étrangers n'ont pas à s'inquiéter. Le peuple a des comptes à régler avec son président, il n'entend pas menacer les étrangers.


Je prends cette photo dans la rue, devant l'hôtel. 


Dans cette rue, ce matin, il y avait des affrontements violents opposant des milliers de personnes. Là, je ne ressens aucun danger. L'hôtel est épargné. La boutique de l'hôtel, dans le sas d'entrée, n'a même pas été touchée!


Vers 17:00, la chaleur finit par tomber.


Les manifestants reviennent dans la rue pour cibler, cette fois, une banque réputée appartenir à la famille Compaoré. Le siège de cette banque est située à une cinquantaine de mètres de l'hôtel.


La banque est attaquée et tout ce qui est autour est épargné, pas la moindre égratignure.


A cet instant, le bruit court que Blaise Compaoré aurait décrété l'état d'urgence, renvoyé le gouvernement (qui s'est déjà évaporé depuis des heures) et ordonné un couvre-feu général. Personne n'y prête attention et la vie reprend son cours.
Vers 19:00, le chef d'état-major des armées sort un communiqué. Il dit dissoudre l'assemblée nationale et le gouvernement, mettre en place une transition et instaurer un couvre-feu.


Jusque-là, j'avais des espoirs de prendre mon avion pour Paris, mais ces espoirs n'ont plus lieu d'être. 
Maintenant, ma tâche est de transférer mes parents sur le prochain vol Air France, parce que ces deux imprudents avaient choisi de voler sur Turkish Airlines. Cette dernière compagnie a annulé son vol, sans prévoir de solution de rechange, contrairement à Air France, dont le prochain vol est prévu pour le lendemain à 11:00.


Le transfert est réalisé, après de multiples bagarres téléphoniques avec le call-center d'Air France, avec des appels interminables en France, au Canada et en Suisse. Finalement, la solution est trouvée, vers 23:00, grâce à Laurence Boisson de Chazournes, professeure de droit à Genève.


Au matin du vendredi 31/10, on apprend que le président Compaoré aurait parlé publiquement dans la nuit pour dire qu'il allait, lui aussi, mettre en place une transition. On apprend également que l'aéroport de Ouagadougou est encore fermé. Le siège parisien d'Air France annonce que l'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre.


Puis, un peu avant 09:00, le bruit court qu'un avion d'Air France va se poser qu'il repartira à 11:00. 


Un coup de fil passé à l'ambassade de France au Burkina Faso confirme l'information. L'aéroport n'est pas fermé, me dit-on. Cependant, le personnel au sol de certaines compagnies aériennes n'est pas disponible. En revanche, la compagnie française figure parmi celles (au pluriel) qui n'ont pas ce souci-là et son avion va bien se poser bientôt. Il faut courir rejoindre l'aéroport.


A l'aéroport, on découvre que seule Air France est opérationnelle. Les autres compagnies, sur lesquelles doivent voyager d'autres participants à la conférence de la SADI, sont aux abonnés absents. 


Nos amis nous regardent faire les formalités avec envie. 


Les formalités de douanes se déroulent avec un tatillon extraordinaire. Il faut de longues minutes et subir une fouille minutieuse pour pouvoir embarquer.


Une fois à bord, je découvre un avion militaire français qui n'était pas là à mon arrivée, l'avant-veille.


Pendant le roulage, au loin, on voit des colonnes de fumée. 


Il nous a été dit que cette journée allait être très chaude. L'opposition civile n'est pas d'accord avec la position du chef d'état-major des armées. Elle veut que la situation soit clarifiée, notamment, s'agissant de Blaise Compaoré.


Durant les dernières heures, la seule source d'information était France 24. Or, le traitement de l'information par cette chaîne, en particulier pendant la journée cruciale du jeudi 29/10, était scandaleusement biaisée. Les Burkinabés sont dégoutés par les discours des médias français.


Les attaques étaient ciblées et la ville n'a jamais été dans une situation chaotique. Seuls les symboles du CDP étaient attaqués. Tout ce qui était aux alentours était épargné.


Le vote au parlement n'a pas été annulé par le gouvernement dans un souci d'apaisement. En fait, le vote ne pouvait pas se tenir parce que le parlement avait déjà brûlé.Quant au gouvernement, il avait cessé d'exister dans la matinée.


Blaise Compaoré a perdu l'effectivité du pouvoir dès midi. Il ne négociait plus rien du tout. Les soi-disant communiqués faits en son nom avaient des sources bizarres et l'intox n'est pas à exclure. 


L'unique hôtel attaqué abritait les députés pro-Compaoré. Cet hôtel n'a pas été ciblé par hasard ou dans un accès de folie xénophobe.


L'avion décolle enfin! A l'heure où j'écris, c'était le dernier avion à pouvoir quitter le Burkina Faso.


Plusieurs colonnes de fumée montent vers les cieux, des appels à l'aide d'une jeunesse qui veut changer son monde.
La jeunesse burkinabé a écrit son histoire, mais elle aura fort à faire pour ne pas se faire voler sa révolution. Le chemin sera long et parsemé d'embûches.


La jeunesse burkinabé a également écrit l'histoire africaine. Elle a montré que les pouvoirs africains sont, en réalité, très fragiles et qu'il appartient aux jeunes de prendre leur destin en main. Elle a montré la voie aux autres pays du continent dirigés par de vieux caciques.


Pour ma part, je voulais visiter le Burkina Faso... et, très sincèrement, j'y reviendrais!

 

 

Hery Frédéric Ranjeva

 

 

 


ANALAKELY SY NY FANDRAOFANA NY ENTAN’NY MPIVAROTRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:08

Nisy foana ny olana mikasika ny mpivarotra teo amin’io Analakely io. Nisy foana koa ny tompon’andraikitra nanara-maso ny fizotran’ny tsena teo. Ny Bemidina no tena anisan’ny nalaza taloha : mpisava taratasy nividianana entana ary manala ny mpivarotra amoron-dalana no tena asany. Tsy nisy loatra ny fimenomenomana tamin’izany fa ny taratasy nividianana entana dia voasava ara-dalàna, ary ny mpivarotra amoron-dalana moa dia nanao toy io fanaony ankehitriny io : mandositra miaraka amin’ny entany raha vao tonga ny Bemidina. Misy ny tratra ka dia voaraoka ny entany ary any amin’ny paositry ny pôlisin’ny tsena izy no maka izany rehefa avy manefa sazy any.

Ankehitriny : tsy manaiky ny fisavana ny taratasin’entana ny mpivarotra, satria efa tsy nisy hatrany am-potony izany, ka inona moa no hatrangany eo ? Sampan-draharaha hafa no manatanteraka izany fisavana izany. Koa nahoana raha io fanaovana taratasin’entana no atao izay haha-ara-dalàna azy, satria misy hetra tokony haloan’ny mpivarotra isan-tokony amin’ny Fanjakana voafaritr’ireny taratasin’entana ireny ! Fa dia ny mpiasa izao no mangana amin’ny fidangan’ny hetra !

Fa momba ny tsena dia tsy fantatra intsony izay anaran’ireo mpandroaka mpivarotra ireo, fa efa nisy hatramin’ny fitondrana roa natanjaka tamin’ny Repoblika fahefatra izany ; re tamin’izany ny anarana hoe "gros bras". Fa inona no iombonany ? Misy ireo mitsikombakomba amin’ny mpivarotra amoron-dalana, mandray vola na entana avy aminy dia afaka mijanona mivarotra eo ihany ; fa misy ireo voaraoka entana ihany koa, saingy tsy hita hoe nankaiza ireo entana voaraoka. Ny mpandraoka moa dia tena misafidy izay entana tiany, ka ireny dia efa ataony ao anaty sakaosy kely eny aminy eny. Mahita faisana amin’izany, ohatra, ny finday sy ny entana somary lafo vidy sasantsasany… Mandeha ho azy izany rehetra izany, tsy misy arakaraka !

Dia lasa ny saina manontany manao hoe : fa dia firenena ahoana loatra re isika ity e !

 

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona.


AHOANA NO HATAO ? (Mianatra dia ho aiza?)

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 23:12

Voalazan’ny Fandaharana Fivoy RNM io maraina io fa tsy mandray vola afa-tsy 400 Ar ka hatramin’ ny 600 Ar isanandro ny ankamaroan’olona eto Madagasikara rehefa atoa ny kajy. Izany hoe manodidina ny 12.000 na 60.000 fmg ka hatramin’ny 18.000 Ar na 90.000 fmg isam-bolana. Ary dia lazainy fa tena mahantra lalina ireny olona ireny. Iza anefa ireo ? : ny mpamboly madinika, ny mpanao asa tanana madinika, ny mpanao asa boty, na ireo mpanao asa tselika tena madinika etsy sy eroa, afa-tsy ireo izay manana na tsy mahita asa atao mihitsy ka zara raha mahita vola horaisina.

Heverin’ny maro fa ny fampianarana no vaha olana hahafahana manala ny Malagasy ao anatin’ny fahantrana. 12 taona anefa no ilaina vao vita ny fianarana fototra rehetra. Izao anefa, ao anatin’ny fotoana faran’izay haingana no ilaina horesena ity fahantrana ity. Fa ankoatra izay, ny vontoatin’io fianarana atao izao io ve tena afaka miantoka fa hanana asa izay mahavita azy ? Ny mivaingana mantsy aloha dia fahalalana no tena omena ao fa tsy misy fanomezana fahaiza-manao zavatra mihitsy.
Ary ireo lazaina mivantana fa sahirana amin’izao fotoana izao koa anefa aloha dia ny tanora, ny olon-dehibe fa tsy hoe ny zaza na ny ankizy izay velomin’ireny olon-dehibe ireny. Koa haverina any an-tsekoly indray ve izany ireny olona ireny ?

Tena ilaina ny mianatra, saingy ny fanontaniana lehibe ilàna valiny hentitra sy maika dia ny hoe : mianatra dia mankaiza ? Mianatra mba hahay manao inona ? Mianatra mba hahavita inona ? Fa raha fianarana tsy ho afaka hamaha ny olan’ny fahantran’ny maro anisa ao anatin’ny fotoana haingana araka izay azo atao, dia fandaniana andro fotsiny ihany. Raha fianarana tsy ho afaka hitondra ala sahirana ho an’ireo lazaina fa tena mahantra eto amin’ny firenena, dia tena azo lazaina mihitsy fa fahavalom-pirenena !

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


RESAKA FAKO

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 08:59

Voalazan’ny vaovao fa 660 taonina isanandro ny fakon’Antananarivo Renivohitra. Raha tsy mahazaka afa-tsy 5 taonina ny fiara be iray, dia mila fiara be 132 isa izany isika isanandro hanala izany fako izany amin’ny toerany. Dia mba solika tahaka ny ahoana re izany no ilain’ireo fiara be ireo e !

Rehefa bataina ireo fako ireo dia misy toerana hanariana azy, sa hitehirizana azy. Raha atao ny kajy dia milanja 18.480 taonina ny fakontsika mandritra ny iray volana, ka toerana tahaka ny ahoana no ho omby an’izany ? Ary raha mandritra ny taona iray izany dia hahatratra 221.760 taonina be izao ! Iza no fokontany, na kaominina mety handray izany ?


Mazava fa tsy maintsy mitady hevitra isika hanodinana ireny fako rehetra ireny. Ny mahagaga anefa dia tsy mieritreritra ny momba izany mihitsy ny Kaominina aloha hatreto, fa ny feo re matetika rehefa mitangorona be ka mandefa fofona maimbo amin’ny manodidina ny fako, dia ny hoe : "tsy ampy ny fiara ampiasainay", "tsy ampy ny solika ampiasainay". Fa raha atao raharaham-pirenena ny fako fa tsy raharahan’ny Kaominina irery dia azo atao ny mamorona zezika, taratasy, "pavé en plastique", fitaratra sy tavoahangy, tao vy isan-karazany, herinaratra sy etona fandrehitra, dia hiforona ho azy koa ny karazana asa maro be amin’ny fanodinana ireny fako ireny. Dia ho voasoroka ny fahasorenan’ny kaominina ambanivohitra hanarian’ny Renivohitra ny fakony !

Ary raha hay ny mampitsinjara dieny vao miainga ireny fako ireny, dia ho mora ny fitaterana raha toa ka izay orinasa vonona hanodina ny karazam-pako iray no miandraikitra ny fakana izany eny amin’ny toerana anatobiana azy. Anjaran’ny Kaominina tompon’ny fako kosa no miantoka ny tsena handefasana ny vokatra vita : mividy ny ampaham-bokatra ilainy, manao serasera matevina sy amim-pahakingana ary fahaiza-manao mikasika ireo vokatra sisa rehetra mba hividianan'ny hafa azy.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY FANANANA TOE-TSAINA MIRONA AMIN’NY FAMORONANA SY NY FAMORONAN-JAVATRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:02

Ny filàna miforona ao amin’ny fiarahamonina izay mitondra mankamin’ny fahasahiana manonofinofy no mety iavian’ny toe-tsaina mirona amin’ny famoronana mitondra mankamin’ny famoronan-javatra. Mety ho teraka avy ao anatiny ihany ireny filàna ireny, fa mety koa ho vokatry ny fiseraserana amin’ny tontolo hafa avy any ivelany.

Ny filàna ateraky ny fiseraserana amin’ny tontolo ivelany dia sady tsy tsara no tsy mahasoa, satria matetiika izy ireny dia tsy mifanentana akory amin’ny zava-misy iainana eto an-toerana. Fakana tahaka be fahatany izay ataon’ny hafa, mamolavola batribatrin’olona no vokatr’izany. Fa ireny karazan’olona ireny no lasa mpanamafy ny riban’ny hafa izay manapotika tsikelikely ny an’ny tena, ary mpanabe voho ny toe-karen’ny hafa, satria tonga mpanjifa tsy misy fepetra ny voka-pamoronan’ny hafa.

Ato amin’ny tontolo anatiny anefa dia ny fahaiza-mihanona sy mionona amin’ny tontolom-piainana tsizarizary no mahazo laka na aiza na aiza. Endri-pahantrana manome vahana ny savoritaka sy ny korontana no mahazo laka na aiza na aiza aleha. Tsy misy anefa hery afaka manokatra ny masom-panahin’ny olona hahita sy hahatsapa fa tsy mendrika azy io tontolom-piainana tsizarizary iainany isanandro io. Tsy misy hery na fahefana afaka mamboly filàna vaovao mahasoa sy mampivoatra kokoa ny fiainanan’ny olona hany ka lasa volan-kakafotra ny fiainana ka ny omaly tsy miova ihany, matetika aza miharatsy kokoa.

Ny fianarana koa anefa dia afaka mamolavola io toe-tsaina mirona amin’ny famoronana io, raha toa ka fampianarana mifahatra kokoa amin’ny fiainana iainana sy ny zava-misy ("pragmatique") no atao. Ny tsirin-tsaina teraka avy amin’izany no hanentana ny saina mamoron-javatra ao amin’ny fiarahamonina.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


IREO ANTON-JAVATRA SASANTSASANY MAHATONGA NY OLONA HAHANTRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 08:41

Misy ny hilaza fa hoe "kamo ny Malagasy" dia izay no mampahantra azy. Mety hisy lafiny mahamarina azy izany, saingy raha ny foto-pisainana lafika eo amin’ny Malagasy dia tsy ahitana taratra izany loatra. Fitaizan-tsaina sy fandrafetana fitondrantena manohitra izany aza no ambaran’ny ohabolana fampiasany andavanandro : "aza manao kamo be tenda" ; "mandehàna dieny malaina fa rehefa mazoto tsy ho afaka intsony", fa "tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto". Ary matoa izy milaza hoe : "izay mihina-maraina, tsy rava nofo", dia milaza izany fa mpifoha maraina ny Malagasy ; voamariky ny famataranorany izany : "mifoha olo-mazoto".

Tsy lavina kosa anefa fa dia mihamazo laka ihany ny hakamoana indraindray. Nahoana anefa ?

- eo aloha ny tsy fananan’ny ankamaroan’olona fahaiza-manao zavatra tena hentitra hoenti-mamaly ny filàn’ny fiarahamonina mba ho lasa loharanom-bola ho azy ; tsy misy loatra ny tena mahay miasa, fa ny mahavita kiasaasa madinidinika eny no maro

- izay mamboly indray dia tsy mahay mampivoatra izany fambolena ataony izany, satria tsy nisy nampianatra azy hanatsara izany mba hahazoany vokatra misimisy ary tsaratsara kokoa hatrany ; manginy fotsiny ny olana eo amin’ny fananan-tany : lasan’ny olona manana satria mahay mamorona taratasy ara-panjakana ny "sola-pangadiny" ; izay kely ananany aza mihena an-toerana satria mitombo ny mpandova, mitombo isa koa ireo manambola sy mahay taratasy afaka manambaka azy eo amin’ny tany izay navelan’ny razany ho azy

- ireo izay miompy koa dia tsy mahavanona izany loatra, satria sady tsy ampy ny fahaiza-manao, tsy ampy ny hoenti-manana no toa lasa manatavy fotsiny ny ho an’ny sasany mpamaky fisoko sy mpamaky vala.

- toa mahatsiaro tena ho tsy misy mpihevitra sy mpiahy ny ankamaroan’olona, ka voatery miahy tena ; ary matetika rehefa tsy tafavoaka izay fiahian-tena izay, satria ny rafi-pitondrana misy dia tsy mandrisika na tsy mamela izany loatra, koa dia lasa mirona mankamin’ny tsy ara-dalàna ireny antokon’olona ireny : manao risoriso, manao kolikoly, manambaka sy mamitapitaka eny, ary ny sasany aza dia lasa lavitra mihitsy, satria tonga manao sinto-mahery, mangalatra, mamaky trano, ary mamono olona mihitsy aza, satria mba te hanana izay ananan’ny sasany ao anatin’ny fotoana fotoana, ary tsy mba misasatra amin’izay ananany.

 

nosoratan'i Désiré Ranaivosoa tao amin'ny Facebook, nangonin'i Angona


NAHOANA ?

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:56

Mikaro-bola fatratra ny Fanjakana amin’izao fotoana izao, koa dia nampitomboina na ny "droit d’acsise", na ny hetra mahazatra fandoan’ny mpiasa hatramin’izay ; ireo mikarama manodidina ny 50.000 Ar isam-bolana aza dia nasaina nandoa hetra raikitra 2.000 Ar isam-bolana. Fa nahoana raha toa ka ilay hetra nolazaina fahiny hoe "karatra isan-dahy" no averina, saingy ampandoavina avokoa na lahy na vavy feno taona, ka vola farany kely no takina amin’izany. Ireo miasa kosa dia handoa foana hatrany ny hetra fandoany mahazatra. Taloha araka ny tadidy dia misava karatra ny pôlisy ; tsy ilay karapanondrom-pirenena loatra anefa no savainy fa ny taratasy fandoavana io hetra isan-dahy io. Nalaza tamin’izany fa izay tratra tsy mahaloa hetra dia nasaina nanadio ny rano miandrona eo Behoririka io, manala ny tsikafona sy izay fako tafiditra ao. Tsy nisy ny namaly ; fa dia niezaka nandoa ny anjarany avokoa ny rehetra. Fa ankoatra izany kosa anefa dia hita taratra teny rehetra teny fa niverina tamin’ny Vahoaka ny hetra naloany : nisongadina ny fahadiovan’ny tanàna sy ny hakanton’ny zaridaina rehetra, tsy niadian-kevitra ny naha-maimaimpoana ny fitsaboana teny amin’ny hôpitaly sy ny fampianarana teny amin’ny EPP, CEG ary LYCEE. Tsy nisy mihitsy izany fahatapatapahan’ny jiro na tsy fisian-drano amin’ny paompy maharitra fotoana ela izany.

Inona no tombony azo avy tamin’izany ? "Ny entan-jarai-mora zaka", hoy ny ohabolana, ary "ny bokaboka mameno ny kely andilana". Noho izany dia tsy nidangana ny hetra naloan’ny olona. Tena tan-dalàna ny olona tamin’izany, samy natahotra ny ho voasava karatra ka ho tratra fa tsy nahaloa hetra, na taiza na taiza teto amin’ny firenena, koa dia samy niezaka nanefa ny anjarany avy. Vokany : tsy nisy olona mitomoe-poana, mipetrapetraka etsy sy eroa, indrindra manodidina ny tsena. Samy niezaka nitady vola ny rehetra mba hahafahany mandoa hetra. Azo lazaina fa mety ny fiainan’ny mponina tamin’izany satria samy nanana fidiram-bola. Nilamina fehizay koa ny fiarahamonina, satria vitsy dia vitsy no sahy manao asa ratsy tahaka izay misy ankehitriny.

Ny mahalasa ny saina àry dia ny hoe : io fampiakarana ny hetra aloan’ny mpiasa io ve hamerina amin’ny laoniny ka hampiorina tanteraka amin’izay ny fandriampahalemana eto amin’ny tanàna ?

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona.


NY FAMPIANARANA ENY AMBANIVOHITRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 07:33

Na dia mitovy ihany aza ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora rehetra manerana ny Nosy, dia misy dia misy tokoa ny maha-samy hafa ireo izay monina eny ambonivohitra raha ampitahaina amin’izay monina eny ambanivohitra. Raha azo lazaina fa mba manana ihany izay rehetra ilaina hahafahana manatanteraka ny fianarany ny tambonivohitra, na dia tsy lafatra aza izany, ny tambanivohitra kosa dia fefi-pahasahiranana : ny trano fonenana, ny rano fisotro madio, ny herinaratra ho fanazavana, ny fitafiana, ny sakafo dia samy tsizarizary ; ny fitateram-bahoaka tsy misy, ny trano sekoly sady ratsy no lavitra mihitsy ny tanàna onenana, ny mpampianatra dia zara raha misy izay karamain’ny ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ny atody, ronono ary vary akotry.

Ny vontoatim-pampianarana omena ny mpianatra ao amin’ireo faritra roa tena tsy mitovy ireo kosa anefa dia iray ihany. Mazava ho azy, araka izany, fa tsy hitovy mihitsy ny fahombiazana mety ho azo. Ireo mpianatra eny ambonivohitra dia afaka manohy ny fianarany araka izay fetra farany mety ho tratrany, satria misy ao avokoa ireo dingam-pianarana samihafa, ary dia mety ho azony avokoa izay fari-pahaizana rehetra ilainy, raha ampy fahazotoana sy fitozoana amin’ny fianarana izy. Fa ny mpianatra any ambanivohitra kosa dia voafetra ihany fianarana azony atao : hatreo amin’ny CEPE ihany amin’ny ankamaroany raha toa ka mazoto mianatra izy.

Rehefa azony anefa io mari-pahaizana io dia miverina ho tantsaha tanteraka indray izy, ka tsy hita izay mampiavaka azy amin’ny zaza mitovy aminy tsy niditra ny varavaran-tsekoly mihitsy. Tsy maintsy mandeha mantsaka, maka kitay, miloloha zezika, miasa tany, manetsa, mamboly ireo hanin-kotrana isan-karazany, mitondra ny biby fiompy eny an-tsaha, mikarakara ny akoho amam-borona… tahaka ny ankizy rehetra ihany.

Eny ! angamba mahay mamaky teny sy manoratra izy ! Eny ! angamba mahay manao kajy tsotsotra izy ! Fa manova inona eo amin’ny fampivoarany mivantana sy haingana eo amin’ny fiainany sy ny an’ankohonany andavanandro moa izany ? Ary dia izany no mahatonga ny saina hieritreritra hoe : sao dia misy karazana fampianarana hafa tandrify ny zaza sy ny ankizy eny ambanivohitra kosa àry tokony homena azy ireny manokana mihitsy ?

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY FILAMINANA SY NY FANAJAM-POTOANA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:51

"L’ordre et la ponctualité facilitent la vie" ? hoy ilay mpandinika vahiny iray izay. Raha adika malalaka izany dia toy izao : "ny filaminana sy ny fanajana ny fotoana dia manamora ny fiainana". Ny filaminana ambara eto dia tsy hoe ny fitsaharan’ny adilahy pôlitika ihany, fa indrindra koa ny fanajan’ny rehetra ny fandaminana sy ny fombam-piainana rehetra misy ao anatin’ny fiarahamonina, tahaka ny hoe fifanajana rehefa mifanena eny an-dalana (tsy mifanosika na manosika ny sasany), ny tsy fanariana ny fako na inona na inona karazany eny rehetra eny, tsy mivoaka manao maloto eny rehetra eny ; ary izay tompon’andraikitra amin’ny fandaminana ny fiainam-bahoaka dia hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ny andraikiny, tahaka ny fanalana ny fako ara-potoana, ny famafana ny lalam-bahoaka hadio lalandava, ny tsy fanorana ny mpitondra fiara isan-tokony.

Ny fanajana ny fotoana indray ve ? Malaza ny hoe "fotoan-gasy" ary io dia mivady tsara amin’ilay lazain’ny Menasofina hoe : "Madagasar, c’est le pays du moramora". Inona no zava-misy ? : samy manana ny orany aloha ny rehetra ; raha izany, raha tratra aoriana amin’ny fotoana iray ianao, ny oran’iza no amaritana fa tara tokoa ianao ? raha hampiasa fitateram-bahoaka ianao, aoka tsy ho taitra fa ny oranao tsy oran’ny mpamily ! raha hamonjy olo-maventy any amin’ny biraom-panjakana ianao, na hamonjy fotoam-bita any amin’ny toeram-pitsaboana tantanin’ny fanjakana, dia aza sendaotra fa tokana ihany ny ora omenan’ny mpandrindra anao sy izay olona rehetra mitovy filàna fihaonana na fitsaboana tahaka anao, samy amin’ny 9 ora maraina, ohatra !

Rehefa itarina ny ora dia tonga fe-potoana. Iza no mba mihevitra ny hamaritra ny fe-potoana hahavitany ny asa iray ka hanaja izany ? Ny fe-potoana omen’ny mpanao asa tanana dia mitatra tahaka ny siligaoma ! Ny fe-potoam-pianarana 9 volana, eny amin’ny sekoly andoavam-bola, dia tonga 10 volana, na mahery aza matetika ! Ny fe-potoana fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony dia tena raharaha satria, matetika dia ny taona manaraka no anatanterahana ny fe-potoam-pianarana tamin’ny taona lasa, ary mihoatra aza. Ohatra : ny fanatanterahana ny taom-pianarana 2013 – 2014, dia notanterahina nanomboka tamin’ny volana Mai 2014 ary tsy hifarana raha tsy any amin’ny volana Febroary na Martsa 2015 any. Manoloana izany toetrantsika hafahafa izany, ireo mpitondra nifandimby teto amin’ny firenentsika dia toa tsy mba sahy na minia mihitsy tsy mamaritra ny fe-potoana samihafa hahafahany manatanteraka ireo tetikasa samihafa nambarany fa hataony. Dia eny ka eny ! samy tsy misy mahalala izay fiafaran’ny resaka. Tato ho ato dia mba misy ny miezaka manova ny fomba fanaon’ny tany aloha ka namaritra fe-potoana, fa indrisy ! tsy misy na inona na inona vitany nandritra ny fe-potoana izay nofaritany ihany. Dia izany tokoa ve no atao hoe Gasy ? Fa ny zava-misy misongadina aloha izao dia "sarotra fa tsy mba mora ny fiainantsika Malagasy". Tena sarotra ho antsika ihany koa ny mivoatra.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY FITAZONANA NY TENY NOMENA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:47

Hatraiza ny fitandrovan’ny tsirairay ny voninahira maha-olona amin’ny fitazonany ny teny nomeny sy ny fanatanterahany ny zavatra nolazaina fa hotanterahany. Fa ny teny dia aina, ny teny dia sady afaka mamono no afaka mamelona ihany koa, araka ny hoe "ny teny soa sakafo fa ny vava ratsy adidy" ary ny hoe "ny teny toy ny salaka ka ny tompony ihany no afatony".

Fa izay mitsoaka ny teny nomeny dia azo lazaina fa mpamitaka, mpamahan-dalitra, mpandainga amin’izay mpiara-belona nanomezany toky. Toetra tena sady mampalahelo izany no mahamenatra, fa "ny handrina no tsy naniry volo, dia noho ny henatra", ary "aleo mifanena amin’ny mpamosavy, toy izay mifanena amin’ny mpandainga", hoy ihany ireo Ntaolo hendry.

Ny tsy maintsy ho vokatry ny tsy fitazonana ny teny nomena dia faharavan’ny fifampitokisana, izay mety ho tonga hatrany amin’ny fikorontanan’ny fiarahamonina sy ny faharavan’ny fihavanana. Ny mpifankatia na mpivady tsy mitana ny teny nifanomezany dia tsy maintsy ho rava fifankatiavana na fanambadiana. Ary izay rava fanambadiana dia rava harena, hoy ihany ny Taloha ela. Fatiantoka ho an’ny rehetra araka izany ny tsy fahaiza-manaja sy manatanteraka ny teny nomena.

Mila omena hasina àry ny teny. Izay miteny dia tokony "hamadibadika impito ny lelany vao miteny". Tsy maintsy tandremana koa ny teny atao mba hahafahan’ny mpiara-belona mifanaja eo amin’ny serasera izay ifanaovany. Marina fa tsy tonga lafatra ny olombelona, fa mpitranga ny fahadisoana eo am-pitenenana. Ary dia izany indrindra no mahatonga ny fialan-tsiny raha hiteny. Efa nahataratra ny fikorontanana mety haterak’ireo fahadisoana tsy nahy raha miteny io ny Ntaolo, ka dia efa nananatra ny mpihaino mba tsy hisendaotra na ho tezi-dresaka, raha nilaza hoe : "ny teny diso tsy mba kabary", fa "ny teny toy ny hena, raha roritina dia tonga hozatra". Kanefa izany dia tsy manome rariny velively izay miteny hanao an-tandrevaka amin’izay ambarany sy lazainy, mba tsy ho fampandriana adrisa na ho fampanantenana poakaty, fa "ny vava no tsy atao be, ny mamerina azy no tsy laitra", hoy ihany izy.

Tsy tsara koa anefa ho an’ny mpihaino na izay iantefan’ny teny ny mandray an-tendrony, fa ilaina ny mamakafaka sy mitsakotsako izay voambara amin’ny tena, ilaina ny mandinika tsara, fa "ny teny toy ny kitoza, ka izay mandinika no mahare ny hafiny". Mba hahafahan’izay mihaino mankafy ny vontoatin’ny teny àry, dia tokony ho marina, mitombina, azo tanterahina ny teny atao, mba ho afaka manome aina sy mamelom-panantena eo amin’ny mpihaino. Fa raha izany no voatandrin’izay rehetra miteny dia hirindra ho azy ny fiarahamonina sy ny fiaraha-miaina ary ho mafy orina ny fihavanana sy ny firaisankina.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


NY MBOLA MANANA NY HASINY VE FAMPIANARANA ETO MADAGASIKARA ?

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 21:39

Ny fitondrana roa ngeza tamin’ny Repoblika fahatelo dia namela zava-mangidy tamin’ity fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara ity. Ny iray dia nampihena ho taona 5 ny faharetan’ny taom-pianarana ao amin’ny Fanabeazana Fototra raha 6 taona izany teo aloha, nanala ny fianarana momba fahaiza-miaina na "éducation civique" ka nanolo izany tamin’ny fitaizana pôlitika amin’ny firehana sôsialista efa hatramin'ny andron'ny Repoblika faha-II , ary nampiditra ny antsoina hoe "mpampianatra FRAM" na koa antsoina hoe "mpampianatra daba", izay amin’ny ankapobeny tsy mandray vola mivantana, fa omen’ny ray aman-dreny vary akotry ho takalon’ny karamany isam-bolana. Dia mazava fa voatery mamarotra izany izy mba ho vola hoenti-miaina andavanandro. Ny faharoa kosa dia nampitombo ny faharetan’ny taom-pianarana ho 7 taona ary namorona koa ny antsoina hoe "bénévolat" : ireo te hampianatra amin’ny "lycée" dia voatery miasa maimaimpoana tanteraka mandritra ny 2 taona vao mety hahazo asa raikitra eo amin’ny toerana anaovany io "bénévolat" io raha hahazo.

Ny ankehitriny indray dia nanome toky fa hatao maimaimpoana ny fidirana mianatra amin’ny EPP rehetra ary horaisina ho mpiasam-panjakana avokoa ny "mpampianatra daba". Nolazainy koa fa aiditra mianatra avokoa ireo tsy mianatra ary dia nanao fihetsiketsehana momba izany izy tamin’ny fiantombohan’ity fotoam-pialantsasatra efa hifarana ity. Izay tena niafaran’io tetikasa io aloha dia tsy misy mahalala loatra, fa ny zava-misy ankehitriny dia mandoa 30.000 Ar isan-jaza ny ray aman-dreny mampidi-janaka mianatra, koa ahoana no hahafahany mampihena ny tahan’ny zaza tsy miditra an-tsekoly raha izany ? Nanteriny koa fa 10.000 ihany amin’ireo 75.000 no horaisina ho mpiasam-panjakana raikitra. Nokianiny koa anefa hoe nahoana, hono, no mpampianatra tsy manana afa-tsy CEPE sy BEPC no mpampianatra FRAM mampianatra ny zaza malagasy ? Koa nahoana àry ireo raha omeny fiofanana ? Nahaona ireo mpampianatra tena niofana ho mpampianatra manana CAPEN no tsy raisiny ? Ary farany, ny tena mahavariana dia ity : alefan’ny ao amin’ny DREN sy ny CISCO mifindra toerana ny mpampianatra FRAM sasany. Fa hatraiza no fahefana ananany anaovany izany raha toa izy ka tsy mandoa akory ny karaman’ireo, satria ireo dia tsy mpiasam-panjakana ? Dia inona azo amaritana izany fihetsika izany ? Izany ve no atao hoe fanomezan-kasina indray ny fampianarana izay efa tena mitontongana eto Madagasikara ?

Mitomania dia atelomy ny ranomasonao ry Malagasy mahantra !

 

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


Powered by LifeType