THT - Tena Ho Tsaroanao

Filazana avy amin'ny mpitsindroka fako

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:14

- Noho ny fahatsapana tato ho ato fa mihamitombo be ny isanay mpitsindroka eny amin'ny toeram-panariam-pako,
- Noho ny fahitana fa midina dia midina ny kalitaon'ny fako azonay tsindrohana,
- Noho ny fisian'ireo aretin-tsy fantatra namely ny kibon'ireo namanay saingy soa ihany fa sitrantsitrana fahatany teny tsy misy fanafody,
- Ary noho ny fahafantarana fa olona azo ifampiresahana ianareo dia:
Andininy 1: Miangavy izahay mba tsy ho afangaro loto na fako hafa ny taolana avy eny an-databatra fihinananareo fa atokana @ harona "sachet" madio,
Andininy 2: Mba saraho hiavaka amin'ny varin'apango vaovao ny varin'apango tranainy mba ahafahanay manapa-kevitra na ho hanina avy hatrany ilay tranainy na mbola ho hafanaina,
Andininy 3: Mba asio marika ny ranom-boankazo arianareo miaraka @ tavoahangy mpisy azy na mbola azo sotroina na tsia,
Andininy 4: Raha misy poizina arianareo dia fonosy tsara dia ataovy fato-maty mba tonga dia ho takatray hoe maty izay mihinana azy
Andininy 5: Raha hena manta satria mety efa misy fahasimbana ohatra no arianareo dia mba avy hatrany dia teteho fa indraindray tsy manana antsy izay mahazo azy,
Andininy 6: Miangavy raha mba azonareo atao, aza mandrora anaty fako mbola azo hanina (azonareo ny antony)
Andininy 7: Aza ampiarahana amin'ny fakon-tsakafo ny vakin-tavoahangy na vera na lovia,
Andininy 8: Aza andrasana ho simba be ny sakafo efa tsy tianareo intsony vao ariana fa misy mantsy aminay tsy afaka mampangotraka azy intsony fa tonga dia mandrapaka,
Andininy 9: Noho ny fisian'ireo tsy mahatanty sakafo misy tsirony samihafa mifangaro dia mba atokantokany izay tsy tokony hikambana,
Andininy 10: Miantoka ny fiveloman'ny fianakaviana marobe eto Madagasikara ny ambin-tsakafo arianareo ka maneho fisaorana anareo @ fanajana ireo fangatahana voalaza eo ambony.
Mangataka @ fitondrana izahay mba hanao famonoana alika indray fa mihamaro koa ry zareo ka henjana ny fifandrombahana @ ireo masiaka.

Hantenaina fa hihatra avy hatrany ity filazana ity raha mba misy miraharaha ihany

 

© Nanou Fiankinana R - 7 mey tamin'ny 7h45mn hariva


Fanitsian-dresaka : Ravalomanana sa ny Mpizaika

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:10

Mankaleo be lay familian-dresakareo mpanao gazety sasany sy mpanao politika :
- Ravalomanana tenany, notohanan'i Ratsiraka, no nangataka fanafoanana lay décret residence fixe, fa tsy resolution Fampihavanam-pirenena
- Azon'ny Filoham-pirenena nolavina iny na hoe "andraso kely"

Raha foana lay décret, tsy nisy mihitsy fangatahana na filazana fa foana ny didim-pitsarana efa nivoaka momba azy.

Dia misy Sahy miteny izao hoe "nodiovin'ny mpizaika teny Ivato Ravalomanana"
"Ravalomanana no tena mivoaka mpandresy fa nanadiovana azy no nanaovana an'iny"

MIVOLAMBOLA FAHATANY!!!

Ravalomanana tenany nangataka fanokafana ny TIKO (na inona na inona zavatra nataon'i Ravalomanana tsy tiako dia za koa mba maniry ny hisokafan'ny Tiko ka hanara-dalàna toy ny rehetra fa tsy gros requin),
Izy tompony nilaza ampahibemaso fa vonona handoa ny hetra sns zay tokony aloany fa mba jerena zay hanamorana izany nohon'ny fahavoazana sy ahafahany mi-demarrer!

Kanefa dia misy Sahy miteny fa "Zay olona 2000 teny Ivato no hanafoana ny hetra sns tokony aloan'ny TIKO ka hisokatra mora foana"

TSY MAHAY MISITRAKA FAHALALAHANA!!

Tsy nahita mihitsy aho teny mpanao gazety ka hoe mba ni s'introduire tany anaty commission tany nijery ary nitantara ny fizotrany sy ny adihevitra nifanaovana.

 

© Alisoa Rasoanaivo tao amin'ny Facebook -


Powered by LifeType