THT - Tena Ho Tsaroanao

Tany miova tompo [Notovanana]

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 13:09

Olona fanta-daza eto amin'ny firenena aza tratran'izao toe-javatra izao ka mba manao ahoana moa ny mahazo ny olona tsotra rehefa anaovana barofo ny taniny?

 

Dia nisy fikarakarana tany ambadika tany, ka nisy taratasy nivoaka tahaka izao:

 

Marina indrindra ny nolazain'ny solontenan'ny Hafari tao amin'ny fandaharana Don-dResaka amin'ny fitadiavana hoe taiza ho aiza no nisy ny fanaovana mazia nanovana ny taratasin'ny tanin'ny Labatoara Andohatapenaka?

Tovana:

 

Qui a dit que Madagascar est le pays du moramora???

Mais non, pas du tout, détrompez-vous!

Depuis la semaine dernière, on a bien progressé qu'on a même battu le RECORD DU MONDE pour un sujet aussi fastidieux que l'ACQUISITION FONCIÈRE.

Et vlannn, preuve à l'appui, un petit récap des 7 derniers jours :

- le 19/10/2015 : descente sur terrain du "propriétaire" aux fins d'annoncer la poursuite de son projet initial consistant en l'implantation d'un abattoir sur les lieux,

- le 20/10/2015 : réponse du berger à la bergère, les barons du gouvernement s’insurgent contre cette déclaration urbi et orbi de la veille et annoncent que lesdits lieux appartiennent à l'Etat Malagasy étant cédés à la Seimad, et d'autres projets immobiliers de grande envergure y seront déjà prévus,

- le 20/10/2015 : établissement d'un acte de vente de la propriété au profit de la Seimad pour 141.002.000 Ariary,

- le 21/10/2015 : enregistrement fiscal de l'acte de vente auprès du Centre Fiscal 1er Arrondissement (le dossier fiscal du preneur Seimad est-il géré par ledit Centre, Seimad étant une grande entreprise),

- le 22/10/2015 : inscription modificative de la cession et du nouveau propriétaire dans le livre foncier au niveau du Service des Domaines,

- le 22/10/2015 : délivrance du "juridique" (CISJ: Certificat d'Immatriculation et de Situation Juridique), lequel document ne serait délivré en moins de 72 heures dans le cours normal,

- le 26/10/2015 : début des travaux par Seimad :

> sécurisation de l'accès auxdits lieux par les éléments de l'EmmoReg

> démolition des anciennes infrastructures déjà érigées sur les lieux par l'ancien propriétaire Tiko Agri Sarl...

Décidément, quand l'Etat veut, l'Etat peut...

Mandroso Randria tao amin'ny Facebook

 

 


Tiavo ny asanao fa aza mitia ny orinasanao

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 11:53

Tiavo ny asanao
fa aza mitia ny orinasanao,
satria mety tsy ho fantatrao
hoe rahoviana ny orinasanao
no mitsahatra amin'ny fitiavana anao.
______________________________________

Dr. APJ Abdul Kalam


Mialà hatrany ara-potoana ao amin'ny biraonao

1. Tsy manam-pitsaharana mihitsy io asa io. Tsy mety ho feno na vita tanteraka.
2. Zavadehibe ny fitodihana amin'ny mpanjifa, tahaka izany ihany koa ny ankohonanao.
3. Raha lavo ianao amin'ny fiainanao, tsy hanampy anao na ny lehibenao na ny mpanjifanao, ny fianakaviana sy ny namanao no hanampy anao.
4. Tsy resaka asa birao na mpanjifa ihany tsy akory ny fiainana. Misy zavatra hafa ihany koa amin'ny fiainana. Mila mifandray amin'ny manodidina ianao, mila miala voly, maka aina ary manao fanazara-tena. Aza avela ho tsy misy dikany ny fiainanao.
5. Tsy olona miasa mafy ny olona miala tara ao amin'ny birao. Ny izy kokoa aza dia olona adala tsy mahay mandrindra ny asa ao anatin'ny fotoana natokana ho amin'izany izy. Tsy mahomby ary tsy mahay ny asany izy.
6. Tsy nianatra mafy sy hitolona mafy ao amin'ny fiainana ho lasa milina [machine] ianao.
7. Raha manery anao hiasa alina ny lehibenao, dia mety ho tsy mahomby amin'ny asany izy ary tsy misy dikany koa ny fiainany; dia alefaso any aminy ity hafatra ity.

Fialana ara-potoana ao am-piasana :

Fahaiza-miasa
Fananana fiainana ara-piarahamonina tsara (sy mahafinaritra)
Tsara sy mahafinaritra ny fiainam-pianakaviana

Fialana tara ao am-piasana :

Tsy fahaiza-miasa
tsy manana fiainana ara-piarahamonina
Fiainam-pianakaviana kely dia kely


Nadikan'i Zo Andriamifidisoa (jentilisa) ho amin'ny teny malagasy ao amin'ny Facebook

PS: Izaho kosa manao hoe Aza manaiky ampiasain'ny orinasa ora mihoatra betsaka noho izay napetraky ny lalàna fa fanambakana anao tanteraka izany.

 


Powered by LifeType