THT - Tena Ho Tsaroanao

08 Sep, 2014

NY FANANANA TOE-TSAINA MIRONA AMIN’NY FAMORONANA SY NY FAMORONAN-JAVATRA

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 22:02

Ny filàna miforona ao amin’ny fiarahamonina izay mitondra mankamin’ny fahasahiana manonofinofy no mety iavian’ny toe-tsaina mirona amin’ny famoronana mitondra mankamin’ny famoronan-javatra. Mety ho teraka avy ao anatiny ihany ireny filàna ireny, fa mety koa ho vokatry ny fiseraserana amin’ny tontolo hafa avy any ivelany.

Ny filàna ateraky ny fiseraserana amin’ny tontolo ivelany dia sady tsy tsara no tsy mahasoa, satria matetiika izy ireny dia tsy mifanentana akory amin’ny zava-misy iainana eto an-toerana. Fakana tahaka be fahatany izay ataon’ny hafa, mamolavola batribatrin’olona no vokatr’izany. Fa ireny karazan’olona ireny no lasa mpanamafy ny riban’ny hafa izay manapotika tsikelikely ny an’ny tena, ary mpanabe voho ny toe-karen’ny hafa, satria tonga mpanjifa tsy misy fepetra ny voka-pamoronan’ny hafa.

Ato amin’ny tontolo anatiny anefa dia ny fahaiza-mihanona sy mionona amin’ny tontolom-piainana tsizarizary no mahazo laka na aiza na aiza. Endri-pahantrana manome vahana ny savoritaka sy ny korontana no mahazo laka na aiza na aiza aleha. Tsy misy anefa hery afaka manokatra ny masom-panahin’ny olona hahita sy hahatsapa fa tsy mendrika azy io tontolom-piainana tsizarizary iainany isanandro io. Tsy misy hery na fahefana afaka mamboly filàna vaovao mahasoa sy mampivoatra kokoa ny fiainanan’ny olona hany ka lasa volan-kakafotra ny fiainana ka ny omaly tsy miova ihany, matetika aza miharatsy kokoa.

Ny fianarana koa anefa dia afaka mamolavola io toe-tsaina mirona amin’ny famoronana io, raha toa ka fampianarana mifahatra kokoa amin’ny fiainana iainana sy ny zava-misy ("pragmatique") no atao. Ny tsirin-tsaina teraka avy amin’izany no hanentana ny saina mamoron-javatra ao amin’ny fiarahamonina.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


Hevitra


Hampiditra hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article

Powered by LifeType