THT - Tena Ho Tsaroanao

AHOANA NO HATAO ? (Mianatra dia ho aiza?)

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 23:12

Voalazan’ny Fandaharana Fivoy RNM io maraina io fa tsy mandray vola afa-tsy 400 Ar ka hatramin’ ny 600 Ar isanandro ny ankamaroan’olona eto Madagasikara rehefa atoa ny kajy. Izany hoe manodidina ny 12.000 na 60.000 fmg ka hatramin’ny 18.000 Ar na 90.000 fmg isam-bolana. Ary dia lazainy fa tena mahantra lalina ireny olona ireny. Iza anefa ireo ? : ny mpamboly madinika, ny mpanao asa tanana madinika, ny mpanao asa boty, na ireo mpanao asa tselika tena madinika etsy sy eroa, afa-tsy ireo izay manana na tsy mahita asa atao mihitsy ka zara raha mahita vola horaisina.

Heverin’ny maro fa ny fampianarana no vaha olana hahafahana manala ny Malagasy ao anatin’ny fahantrana. 12 taona anefa no ilaina vao vita ny fianarana fototra rehetra. Izao anefa, ao anatin’ny fotoana faran’izay haingana no ilaina horesena ity fahantrana ity. Fa ankoatra izay, ny vontoatin’io fianarana atao izao io ve tena afaka miantoka fa hanana asa izay mahavita azy ? Ny mivaingana mantsy aloha dia fahalalana no tena omena ao fa tsy misy fanomezana fahaiza-manao zavatra mihitsy.
Ary ireo lazaina mivantana fa sahirana amin’izao fotoana izao koa anefa aloha dia ny tanora, ny olon-dehibe fa tsy hoe ny zaza na ny ankizy izay velomin’ireny olon-dehibe ireny. Koa haverina any an-tsekoly indray ve izany ireny olona ireny ?

Tena ilaina ny mianatra, saingy ny fanontaniana lehibe ilàna valiny hentitra sy maika dia ny hoe : mianatra dia mankaiza ? Mianatra mba hahay manao inona ? Mianatra mba hahavita inona ? Fa raha fianarana tsy ho afaka hamaha ny olan’ny fahantran’ny maro anisa ao anatin’ny fotoana haingana araka izay azo atao, dia fandaniana andro fotsiny ihany. Raha fianarana tsy ho afaka hitondra ala sahirana ho an’ireo lazaina fa tena mahantra eto amin’ny firenena, dia tena azo lazaina mihitsy fa fahavalom-pirenena !

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


RESAKA FAKO

Ankapobeny — Nampidirin'i angona @ 08:59

Voalazan’ny vaovao fa 660 taonina isanandro ny fakon’Antananarivo Renivohitra. Raha tsy mahazaka afa-tsy 5 taonina ny fiara be iray, dia mila fiara be 132 isa izany isika isanandro hanala izany fako izany amin’ny toerany. Dia mba solika tahaka ny ahoana re izany no ilain’ireo fiara be ireo e !

Rehefa bataina ireo fako ireo dia misy toerana hanariana azy, sa hitehirizana azy. Raha atao ny kajy dia milanja 18.480 taonina ny fakontsika mandritra ny iray volana, ka toerana tahaka ny ahoana no ho omby an’izany ? Ary raha mandritra ny taona iray izany dia hahatratra 221.760 taonina be izao ! Iza no fokontany, na kaominina mety handray izany ?


Mazava fa tsy maintsy mitady hevitra isika hanodinana ireny fako rehetra ireny. Ny mahagaga anefa dia tsy mieritreritra ny momba izany mihitsy ny Kaominina aloha hatreto, fa ny feo re matetika rehefa mitangorona be ka mandefa fofona maimbo amin’ny manodidina ny fako, dia ny hoe : "tsy ampy ny fiara ampiasainay", "tsy ampy ny solika ampiasainay". Fa raha atao raharaham-pirenena ny fako fa tsy raharahan’ny Kaominina irery dia azo atao ny mamorona zezika, taratasy, "pavé en plastique", fitaratra sy tavoahangy, tao vy isan-karazany, herinaratra sy etona fandrehitra, dia hiforona ho azy koa ny karazana asa maro be amin’ny fanodinana ireny fako ireny. Dia ho voasoroka ny fahasorenan’ny kaominina ambanivohitra hanarian’ny Renivohitra ny fakony !

Ary raha hay ny mampitsinjara dieny vao miainga ireny fako ireny, dia ho mora ny fitaterana raha toa ka izay orinasa vonona hanodina ny karazam-pako iray no miandraikitra ny fakana izany eny amin’ny toerana anatobiana azy. Anjaran’ny Kaominina tompon’ny fako kosa no miantoka ny tsena handefasana ny vokatra vita : mividy ny ampaham-bokatra ilainy, manao serasera matevina sy amim-pahakingana ary fahaiza-manao mikasika ireo vokatra sisa rehetra mba hividianan'ny hafa azy.

Nosoratan'i Désiré Ranaivosoa, nangonin'i Angona


Powered by LifeType